Cemile Özgenc Weglewna

Cemile Özgenc Weglewna

Nøglekvalifikationer

Design, skitsering og tilgængelighed

Uddannelse

Bachelor i Landskabsarkitektur, KU Science - nu overbygningsstuderende

Bacheloropgave: "Det ledende spejl - et tilgængelighedsprojekt. Hvorledes kan ledelinjer i byrummet optimeres, så svagtseende bedst muligt ledes igennem byen samtidig med, at linjen bidrager til stedets oplevelsesværdi?".

Erfaring

Som landskabsarkitektstuderende beskæftiger du dig både med æstetik og natur, med planlægning og design, med mennesket og samfundet:

"Studiet kombinerer kreative fag og naturvidenskabelig viden med en samfundsmæssig forståelse. Som landskabsarkitekt og byplanlægger former du naturen og designer de byrum, som vil påvirke mennesker og miljø mange år frem i tiden. Det rigtige design af pladser, parker og rekreative områder kan skabe rum og oplevelser, som virker stimulerende, får folk til at mødes og bruge byen aktivt." KU, Science

Cemile har været i praktik hos GHB i foråret 2017 og har siden været tilknyttet tegnestuen som studentermedhjælp.

Udvalgte projekter

  • 2016-2019

    Peder Lykke Skolen

    Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune