Henriette Nielsen

Henriette Nielsen

Uddannelse

Cand.hort.arch, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 2006

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, skitsering, projektering, myndighedsbehandling (bl.a. i forbindelse med fredninger) og omverdensinddragelse

Erfaring

Henriettes arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, skitsering og projektering af landskabsprojekter, hvor mange grænseflader både i processen og i projektet skal gå op i en højere enhed.

Henriette har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til udbud og efterfølgende fagtilsyn.

Henriette har på tværs af ansættelser beskæftiget sig indgående med renoveringsopgaver. Hun har som tidligere projektleder for områdefornyelsen af Albertslund Syd bl.a. indgående erfaring med den særlige og komplicerede opgavetype, som boligrenovering er. Henriette har stor erfaring med omverdensinddragelse, og prioriterer den sociale værdi i vores fælles rum højt i alle sine projekter.

Henriette har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden marts 2015.

Udvalgte projekter

 • 2014-2021

  Bellahøj - rammen om det gode boligliv

  Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af boligblokke og landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2018-2019

  Bellahøj Friluftsscene

  Renovering af fredet anlæg, herunder genopretning af siddepladser, nye trapper og et nyt sceneunderlag. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015-2017

  Dehns Palæ

  Omlægning af historisk gårdhave. Bygherre: Dansk Apoterkerforening

 • 2014-2017

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2015

  Geopark Odsherred

  Natur- og kulturformidling v. etablering af fysisk inventar langs trampesti. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2015

  Aalborg Kaserner

  Helhedsplan for kaserneområdet i Aalborg med fokus på bæredygtighed. Bygherre: FBE

 • 2014-2015

  Støberigården

  Helhedsplan i form af dispositionsforslag for afdelingens friarealer. Bygherre: Boligforeningen Vibo

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  AB Molbech

  Disponering af gårdrum inkl. beboerworkshop. Bygherre: AB Molbech

 • 2013-2015

  KUNSTEN

  Revitalisering og restaurering af det fredede Museum of Modern Art Aalborg. Bygherre: Aalborg Kommune