Henriette Nielsen

Henriette Nielsen

Uddannelse

Cand.hort.arch, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 2006

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, fagledelse, skitsering, projektering, myndighedsbehandling (bl.a. i forbindelse med fredninger) og omverdensinddragelse

Erfaring og kompetencer

Henriettes arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, skitsering og projektering af landskabsprojekter, hvor mange grænseflader både i processen og i projektet skal gå op i en højere enhed.

Henriette har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til udbud og efterfølgende fagtilsyn.

Hun arbejder på baggrund af et stort teknisk og arkitektfagligt erfaringsgrundlag både proces- og resultatorienteret. Hendes skarpe blik for detaljer gør, at hun desuden er en kapacitet inden for kvalitetssikring.

Henriette har indgående erfaring med renovering af uderum med bevaringsværdig og/eller fredet karakter. Hun står bl.a. i spidsen for landskabsdelen af den pågående helheds-renovering af Bellahøj- bebyggelsen. En opgave, der kræver forståelse for stedet og udvikling under tid, ligesom en renovering i bevaringsværdige omgivelser fordrer historisk ansvarsbevidsthed, kulturhistorisk finfølelse og en veludviklet sans for detaljer - alle egenskaber, som Henriette til fulde besidder.

Henriette har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden marts 2015 og er desuden medarbejdernes tillidsrepræsentant.

Udvalgte projekter

 • 2014-2021

  Bellahøj - rammen om det gode boligliv

  Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af fredede boligblokke og landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2018-2019

  Bellahøj Friluftsscene

  Renovering af fredet anlæg, herunder genopretning af siddepladser, nye trapper og et nyt sceneunderlag. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015-2017

  Dehns Palæ

  Omlægning af bevaringsværdig historisk gårdhave i forbindelse med fredet bygning. Bygherre: Dansk Apoterkerforening

 • 2014-2016

  UNESCO Global Geopark, Odsherred

  Etablering af fysisk inventar i et unikt istidslandskab. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  AB Molbech

  Disponering af gårdrum inkl. beboerworkshop. Bygherre: AB Molbech

 • 2013-2015

  KUNSTEN

  Revitalisering og restaurering af det fredede Museum of Modern Art Aalborg. Bygherre: Aalborg Kommune