Henrik Dixen Dausell

Henrik Dixen Dausell

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, detailprojektering (CAD), fagtilsyn og design af byrumsinventar

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2000

Erfaring

Henrik navigerer med stor sikkerhed mellem forskellige faser af et projekt, og har sin styrke inden for projektering og styring af projekter samt detailprojektering af præcisionskrævende opgaver. Han trives med krævende projekter, hvor hans kompetencer inden for balancering mellem overblik og detaljer er essentiel og til fulde kan komme i spil.

Henriks arbejdsområde omfatter primært detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver, og han har en systematisk og grundig arbejdsfacon, som sikrer, at en ide bæres fra udviklingsfasen og igennem til det færdige anlæg. Henrik står desuden for design og detailprojektering af nye byrumselementer. I kraft af sin ekstraordinære gode fornemmelse for materiale-egenskaber faciliterer Henrik tværfaglige problemstillinger og lægger stor omhu i udviklingen af projektet.

Henrik projekterer, når der skal være særlig fokus på tilgængelighed, og har stor erfaring med projekter, hvor tekniske detaljer og arkitektoniske løsninger skal gå op i en højere enhed.

Henrik er tegnestuens CAD-ansvarlige og udfører ligeledes intern kvalitetssikring.

Henrik har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden 2001.

Henrik er født i 1967.

Udvalgte projekter

 • 2014-2017

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af en letbanestrækning på 27 km på tværs af 8 kommuner i Storkøbenhavn samt design af 28 stationer, 16 omformerstationer og et kontrol- og vedligeholdelsescenter. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2013-2017

  Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Pile Allé/Valby Langgade | Vesterfælledvej | Vigerslev Allé er projekter, der skaber smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2010-2013

  Algade

  Hovedgaden i St. Heddinge får ny identitet gennem historien om kalken i undergrunden. Bygherre: Stevns Kommune

 • 2012-2013

  Slotsholmsgade 10

  Renovering af ministerielt gårdanlæg, haveanlæg med brolægning, cykelpavilloner m. LAR. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012

  Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012

  Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2011

  Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2009-2011

  Dantes Plads

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2010

  Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010

  Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009

  Nørrebroparken

  Fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008

  Næstved Plejecenter

  Udearealer, parkering og fælleshaver til nyt plejecenter. Bygherre: Næstved Kommune

 • 2006

  Birkerød Hovedgade

  Udformning af gågade med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2006

  Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2001-2004

  Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB