Henrik Dixen Dausell

Henrik Dixen Dausell

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, detailprojektering, kvalitetsikring, fagtilsyn, projektopfølgning og design af byrumsinventar

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2000

Erfaring

Henriks arbejdsområde omfatter primært detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver, og han har en systematisk og grundig arbejdsfacon, som sikrer, at en ide bæres fra udviklingsfasen og igennem til det færdige anlæg. Henrik står desuden for design og detailprojektering af nye byrumselementer. I kraft af sin ekstraordinære gode fornemmelse for materiale-egenskaber faciliterer Henrik tværfaglige problemstillinger og lægger stor omhu i udviklingen af projektet.

Henrik projekterer, når der skal være særlig fokus på tilgængelighed, og har stor erfaring med projekter i bevaringsværdige kulturmiljøer.

Henrik er tegnestuens CAD-ansvarlige og udfører ligeledes intern kvalitetssikring.

Kompetencer

Henrik navigerer med stor sikkerhed mellem forskellige faser af et projekt, og har sin styrke inden for styring og kvalitetssikring af projekter samt detailprojektering af præcisionskrævende opgaver. Han trives med krævende projekter, hvor hans kompetencer inden for balancering mellem overblik og detaljer er essentiel og til fulde kan komme i spil.

Henrik har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden 2001.

Udvalgte projekter

 • 2019-2020

  Rahbeks Allé

  Renovering af allé i tæt by: ny profilering, nye træer, nye parkeringsløsninger og ny belysning. Klimatilpasning og etablering af grønne forhaver. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2018-2020

  Hestemøllestræde

  Renovering og opdatering af historisk gade og en vigtig forbindelse, herunder klimatilpasning og øgede tilgængelighedshensyn. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2013-2019

  Sorgenfrivang II

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2014-2019

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2018-2019

  Bellahøj Friluftsscene

  Renovering af fredet anlæg, herunder genopretning af siddepladser, nye trapper og et nyt sceneunderlag. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2019

  Rekonstruktion af Vestbad

  Rekonstruktion af fredet, kulturhistorisk anlæg. Bygherre: Rødovre Kommune med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016-2018

  Genopretning Indre By, København

  Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013

  M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2011-2013

  Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2012-2013

  Slotsholmsgade 10

  Renovering af ministerielt gårdanlæg, haveanlæg med brolægning, cykelpavilloner m. LAR. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med leg og LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2011

  Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009

  Nørrebroparken

  Fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2006

  Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2001-2004

  Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB