Ida Bergström

Ida Bergström

Nøglekvalifikationer

Byplanlægning og landskabsanalyse, plan- og dialogprocesser, ideudvikling og visualisering/formidling, skitsering og projektering.

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Arkitektur, By og Landskab 2013

Kompetencer

Idas hovedstyrke er hendes analytiske tilgang til opgaverne kombineret med et stærkt engagement, der er motiveret af fagets samfundspolitiske relevans og påkrævede tværfaglighed. Ida har samtidig stor forståelse for de sociale processer, der er med til at skabe velfungerende by - og landskabsrum og vægter værdiskabelse i øjenhøjde med brugerne højt.

Hun kan bl.a. bidrage til et givent projekt med sin lydhøre og procesorienterede tilgang, hvor tværfagligt samarbejde og bæredygtige funktionalitetskrav udgør en velkommen rammesætning for Ida: hun trives, når opgaverne skal udvikles i en strategisk kontekst.

Ida er generalist, og er god til at have det overordnede blik og det strategiske for øje, samtidig som hun også har en forståelse for detaljerne og vigtigheden i at projekter skal fungere i alle lag. Hendes projektlederevner spænder bredt, fra traditionel vandfaldsmodel over til at arbejde agilt og bruge design tænkningens værktøjer og metoder for innovation og processtyring. Idas kreative færdigheder i kombination med hendes evne at bringe struktur i komplekse projekter gør Ida til en T-formet profil, der vil styrke TRUST-organisationen, og være med til at skabe holdbare og spændende projekter.

Ida har udviklet sine projektlederevner gennem en lang række projekter på GHB, herunder PLYS, Hyllie og KlimaByen, hvor hun både håndteret intern koordinering og ledelse samt samarbejdsprocesser.

Videre har hun gennem et kursusforløb på KADK styrket sin forståelse for designfeltets og procesfaciliteringens centrale begreber, teorier og metoder med fokus på planlægning af processer med et udviklende sigte. Samt fået indsigt både i generel og innovationsorienteret ledelsesteori, der bl.a. inkluderer perspektiver på motivation, konflikthåndtering og kreativitet.

Erfaring

Ida har erfaring med udvikling af konkurrence- og projektforslag, masterplanning og byudvikling, skitsering og projektering. I opgaveprocessens indledende faser motiveres hun af ambitionen om altid at skabe projekter med stor brugerværdi, og af et inspirerende design kombineret med høj funktionalitet.

Ida har gennem de seneste år i stigende grad arbejdet med projektering, hvilket har styrket hendes viden om bl.a. LAR-løsninger og vegetation samt generelt øget hendes materialebevidsthed. Gennem diverse kurser har Ida oparbejdet kompetencer inden for
facilitering af design, bruger- og innovationsprocesser gennem design tænkning (design thinking) og en agil arbejdsmetode.

Ida har stor viden om og føling med strategiske aspekter af byudvikling og byplanlægning, og dette kombineret med stærke formidlingskompetencer gør Ida i stand til at arbejde innovativt på tværs af skala og i alle projektfaser.

Social sammenhængskraft er også en mærkesag for Ida personligt: hun er medlem af Arkitektforeningens lokalledelse samt stifter af netværket Kvindelig Platform.

Ida har været ansat hos GHB siden november 2014.

Udvalgte projekter

 • 2017-2021

  LIFE Science Center

  Etablering af et visionært læringsmiljø for naturvidenskab med center og udearealer, der understøtter visionen. Bygherre: Novo Nordisk Fonden

 • 2019-2020

  Esbjerg Strand - Havneøen

  Udvikling af udearealer på Esbjergs nye havneø samt etablering af en sikkerhedsmur med tilstødende arealer ved Esbjerg Brygge. Bygherre: Esbjerg Kommune

 • 2016-2020

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2019

  Vi dyrker Faaborg

  Parallelkonkurrence om en strategisk udviklingsplan for Faaborg Havn og By med fokus på kystsikring, transformation, kulturarv og borgerdialog. Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania

 • 2014-2019

  KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret klimatilpasning. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2014-2019

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2011-2018

  Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2018

  Lørenskog Stationsområde i Norge

  Parallelopdrag. Udvikling af helhedsplan, der skal belyse muligheder, identificere løsninger og finde det bedste koncept for udvikling af Lørenskog station og nærområde. Bygherre: Lørenskog Kommune i Norge

 • 2017-2018

  Vesterbro Ny Skole

  Etablering af ny grøn taghave til både læring og leg på eksisterende bygning. Projektet er en del af TRUST-porteføljen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2018

  Hyllie Bypark i Malmø

  Projektkonkurrence. Masterplan for park, der skaber en ny grøn bydel og identitet i Hyllie. Bygherre: Malmø Kommune

 • 2017-2018

  Slagteriet - natur i urbane rammer

  Helhedsplan for udvikling af tidligere industrigrund til blandede boliger, kulturtilbud og grønne og aktiverende byrum. Bygherre: Holstebro Kommune

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2016

  Maribo Klostersø

  Aktivering af bevaringsværdigt kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015-2016

  Ny Østergade - masterplan

  Planlægningskonkurrence: udvikling af jernbaneareal til ny, bæredygtig bydel i Roskilde. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015

  Hvidovre Bymidte

  Parallelopdrag: helhedsplan med udgangspunkt i bymidtens DNA. Bygherre: Hvidovre Kommune