Ida Bergström

Ida Bergström

Nøglekvalifikationer

Skitsering, projektering, byplanlægning, landskabsanalyse, LAR og strategisk udvikling

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Arkitektur, By og Landskab 2013

Erfaring

Idas hovedstyrke er hendes kreative og samtidig analytiske tilgang til opgaverne kombineret med et stærkt engagement, der er motiveret af fagets bredde og tværfaglighed.

Ida har erfaring med udvikling af konkurrence- og projektforslag, masterplanning og byudvikling. Hun er primært at finde i opgaveprocessens indledende faser, hvor hun motiveres af intentionen om altid at skabe projekter med stor brugerværdi, og hvor et inspirerende design kombineres med høj funktionalitet.

Ida har arbejdet med projektering i skitseringsfasen, hvilket har styrket hendes viden om bl.a. LAR-løsninger og vegetation samt generelt øget hendes materialebevidsthed. Ida har stor viden om og føling med strategiske aspekter af byudvikling og byplanlægning, og dette kombineret med stærke æstetiske kompetencer gør Ida i stand til at arbejde innovativt i alle skalaniveauer og projektfaser.

Ida er medlem af Arkitektforeningens lokalledelse og er stifter af netværket Kvindeligt Platform.

Ida har været ansat hos GHB siden november 2014, er født i 1985, og bor på Vesterbro.

Udvalgte projekter

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2018

  KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2017

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2017

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2016

  Maribo Klostersø

  Aktivering af kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015-2016

  Ny Østergade - masterplan

  Planlægningskonkurrence: udvikling af jernbaneareal til ny, bæredygtig bydel i Roskilde. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2015

  Hvidovre Bymidte

  Parallelopdrag: helhedsplan med udgangspunkt i bymidtens DNA. Bygherre: Hvidovre Kommune