Jacob Fischer

Jacob Fischer

Nøglekvalifikationer

By- og landskabsanalyse, programmering, omverdensinddragelse, formidling, bevægelseslandskaber, bygherrerådgivning, idéudvikling, skitsering, detailprojektering, beplantning, byrum, klimatilpasning, terrænbearbejdning, LAR-løsninger og design

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Landskab 1995
Billedkunstskolen i København 1986-88

Kompetencer

Æstetik, funktionalitet og drift samtænkes, når Jacob med omhyggelig stillingtagen til såvel helhed som detaljer arbejder med byrum og landskaber.

Rumlige sammenhænge og visuelle koblinger danner rammer for aktiviteter, grønne tiltag, ophold og færden i Jacobs by- og landskabstænkning, der favner alle aspekter: fra trafikale hensyn og tilgængelighedskrav over kvalitetssikrede løsninger og bæredygtigt design til den menneskelige faktor med udvikling i øjenhøjde.

Regnvandshåndtering er en integreret del af alle Jacobs projekter, der er karakteriseret ved stor materiale- og terrænbevidsthed.

Jacobs brede erfaringsgrundlag og nysgerrige natur gør ham til en stærk og inspirerende tværfaglig samarbejdspartner med æstetisk og teknisk finesse.

Erfaring

Jacob Fischers primære arbejdsområde er at fungere som kreativ chef og sagsansvarlig. Derudover beskæftiger han sig indgående med skitsering og detailprojektering af byrumsopgaver og større landskabsopgaver samt udarbejdelse af konkurrenceforslag.

Jacob har en væsentlig rolle i opgavernes idéfase og arbejder ud fra en metodisk tilgang til faget, hvor en problemstilling udvikles til en klar og enkel løsning på stedets betingelser. Jacob arbejder meget poetisk med det arkitektoniske udtryk, lægger stor vægt på stemninger og rum, og har en sikker fornemmelse for opbygning af komposition. Med kritisk sans og stor kulturhistorisk bevidsthed fungerer Jacob desuden ofte som konstruktiv opponent. Jacobs mange-facetterede kompetencer bevirker, at han har arbejdet med alle faser af et projekt, og dermed har erfaring med alt fra idéfase over projektering og udbud til fagtilsyn og byggeledelse.

Sideløbende med tegnestuearbejdet er Jacob aktiv i forskellige faglige sammenhænge: ekstern censor og forelæser ved Københavns Universitet, Life – Det Biovidenskabelige Fakultet, Sektion for Landskab og fagdommer i et stort antal konkurrencer. Jacob har endvidere været redaktør, medforfatter og tilrettelægger af flere bogudgivelser om landskabsarkitektur. Jacob har deltaget i forskellige TV-programmer for DR2 om herregårdshaver og fornyelsen af Søndermarken. Han har deltage i DR's "Drømmehaver", 12 haveudsendelser med en pædagogisk indføring i de klassiske danske haver.

Jacob er formand for redaktionsudvalget på fagbladet LANDSKAB.

Jacob modtog i 2009 Statens Kunstfonds Arbejdslegat.

Jacob var ansat som landskabsarkitekt hos Ginman Harboe Borup fra 1999 og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Torben Møbjerg og Morten Weeke Borup under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Jacob er født i 1962 i Århus, er gift og har to børn.

Udvalgte projekter

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2018

  KlimaByen, Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2014-2018

  The Climate City

  The Climate City - Urban Development by Climate Adaptation. Client: Middelfart Wastewater Utility & the Municipality of Middelfart

 • 2010-2018

  Niels Bohr Bygningen

  Seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2014-2018

  Bellahøj

  Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af boligblokke og landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB

 • 2016-2017

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015-2017

  Dehns Palæ

  Omlægning af historisk gårdhave. Bygherre: Dansk Apoterkerforening

 • 2014-2017

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2011-2016

  Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2013-2016

  Novo Nordisk kantinegård

  Lys og luftig kantinegård. Bygherre: Novo Nordisk A/S

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2009-2015

  Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2015

  Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2013-2015

  DTU, Lyngby

  Integration af inde-og uderum. Bygherre: Danmarks Tekniske Universitet

 • 2015

  Diabetes Research House

  Tilpasning af udearealer i forbindelse med tilbygning. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2014-2015

  Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2009-2014

  Rabalderparken, Musicon

  Transformationslandskab med LAR i fokus: fra industrigrund til ny, grøn bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014

  Flyvestation Værløse

  Programmering af landskabet. Bygherre: Freja Ejendomme

 • 2013-2014

  Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2013

  Porten til byen

  Iscenesættelse af Vestvolden v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2013

  Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

  Et bevægelseslandskab, hvor by møder klit. Bygherre: Fanø Kommune

 • 2010-2013

  Cykeludfordringsbaner

  Fire baner på Vestvolden med forskellige udfordringer. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2010-2011

  Liv og Lys i Søndermarken

  Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011

  FitStation

  Design og udvikling af træningsredskab til det offentlige rum. Producent: OutSider

 • 2010-2011

  Fodboldeksperimentet

  Etablering af et alternativt og innovativt anlæg til fodboldtræning. Bygherre: Herning Kommune og Herning Fremad

 • 2011

  Arriva Stationsanalyse og idekatalog

  Forbedring af omstigningsforhold på Århus - Herningruten. Bygherre: Arriva

 • 2008-2011

  Herregårdshaver

  Publikation med eksempler og anvisninger på anlæg og drift i fredede herregårdsanlæg. Udgiver: Realdania

 • 2010-2011

  Novo Nordisk regnvandshåndtering

  Lokal afledning af regnvand, der åbner for øget rekreativ værdi. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010

  Gråbrødre Plads

  Fornyelse af byens ældste plads med vandkunst og granitmonolitter. Bygherre: Odense Kommune

 • 2009-2010

  Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009

  Nørrebroparken

  Fornyelse af det 1 km lange parkstrøg med nye aktivitetsfelter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008

  Næstved Plejecenter

  Udearealer, parkering og fælleshaver til nyt plejecenter. Bygherre: Næstved Kommune

 • 2007

  Ørestad Syd helhedsplan

  Udformning af syv bydelspladser med hver sin karakter og stemning. Bygherre: Ørestadsselskabet

 • 2006

  Udsholt Strand

  Indbudt projektkonkurrence om nyt handicapvenligt badeanlæg.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2005

  Codanhus forplads

  Etablering af ny forplads med vandkunst, ophold og gæsteparkering. Bygherre: Codan

 • 2005

  Mellemrummet i Hundested

  Etablering af en aktivitetspark ved havnen. Bygherre: Hundested Kommune

 • 2004

  Roholmskolen

  Etablering af ny skolegård med legeplads for alle årgange. Bygherre: Albertslund Kommune

 • 2002

  Espalierskærme