Johanne Barfred

Johanne Barfred

Nøglekvalifikationer

Projekteringsledelse, ideoplæg, detailprojektering, myndighedsbehandling, udbudsforretning og omverdensinddragelse

Uddannelse

Cand. hort.arch 2005 med speciale i landskabsplanlægning: "Knudshoved som udflugtsmål".

Erfaring

Johanne er med sin alsidige erfaring inden for landskabsfaget tværfagligt velfunderet og kan lede en projekteringsproces med mange samarbejdspartnere og hensyn trygt gennem rørte vande.

Johanne har erfaring med udvikling og projektering af store som små landskabsopgaver, fra hele kvarterer over store hospitalsopgaver til mindre lommeparker. Hun er primært at finde i detailprojekteringen, hvor hun motiveres af at være med til at skabe smidige arbejdsgange til gavn for både medarbejdere og projekt. Johanne bidrager med et stærkt kreativt drive, der kommer både proces og projekt til gode i alle faser.

Johanne har været ansat hos GHB siden november 2017 og sidder til dagligt på projektkontor i TRUST-regi.

Udvalgte projekter

  • 2016-2020

    ByK med TRUST - skoler og institutioner

    Strategisk partnerskab vedr. helhedsrenoveringer, kapacitetsudvidelser og nybyg/nyanlæg af skoler og daginstitutioner med fokus på bæredygtige projekter og tværfaglige, inspirerende udviklingsprocesser. Bygherre: Københavns Kommune