Katrine Binzer

Katrine Binzer

Nøglekvalifikationer

Skitsering og idéudvikling, industrielt design, projektudvikling og visuel kommunikation

Uddannelse

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2006

Erfaring

Katrine har både i forbindelse med sin egen virksomhed og som freelancer for henholdsvis Kirsten Lund-Andersens tegnestue og Niras beskæftiget sig med alt fra VVW og landskabsanalyse over ideudvikling og skitsering til projektering og tilsyn. Hun har oparbejdet en bred forståelse for fagets mange facetter og har gennem sit freelancearbejde fået indblik i interdisciplinære processer på tværs af brancheskel, hvilket gør hende til en habil tværfaglig samarbejdspartner.

Katrine har været ansat som ekstern konsulent hos GHB siden maj 2017.

Udvalgte projekter

  • 2016-2019

    Skolen ved Sundet, Amager

    Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

  • 2010-2019

    Niels Bohr Bygningen

    Nyt campusområde: seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen