Lærke Møldrup

Lærke Møldrup

Uddannelse

Cand.hort.arch, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 2006

Nøglekvalifikationer

Strategisk byplanlægning, ide- og konceptudvikling, skitsering, projektering, myndighedsbehandling og beplantningsekspertise

Erfaring

Lærkes arbejdsopgaver omfatter primært skitsering og projektering af landskabs-projekter og byrum. Hun har erfaring med alle faser og kan udvikle og understøtte et arkitektonisk hovedgreb fra koncept til udført projekt. I og med, at Lærke har arbejdet på både landskabstegnestuer og arkitekttegnestuer, har hun opnået en bred tværfaglig forståelse for de arbejdsgange, der knytter sig til de forskellige faser af designprocessen.

Lærke arbejdet procesorienteret og samfundsbevidst med sine projekter. Hun konkretiserer det konceptuelle og bidrager med stoflighed og teknisk viden qua sin store viden om materialer og beplantning.

Lærkes store interesse for og viden om biotoper, vækstvilkår og plantesamfund bruger hun som vigtige redskaber i den arkitektoniske anvendelse af plantematerialer. Hun prioriterer biodiversitet og bynatur afstemt til stedets fysiske og arkitektoniske udfordringer, behov og brug i sine projekter.

Lærke har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden maj 2018.

Udvalgte projekter

 • 2017-2020

  Levantkaj i Nordhavn

  Masterplan for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2019

  LIFE Science Center

  Etablering af et visionært læringsmiljø for naturvidenskab med center og udearealer, der understøtter visionen. Bygherre: Novo Nordisk Fonden