Lærke Møldrup

Lærke Møldrup

Nøglekvalifikationer

Projektledelse, strategisk kommunikation, plan- og dialogprocesser, byudvikling, skitsering, projektering, myndighedsbehandling, udbudsforretning, bynatur- og beplantningsekspertise

Uddannelse

Cand.hort.arch, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 2006
Master i Design, KADK, 2019

Kompetencer

Lærkes faglige tyngde understøttes af hendes passion og evner for at tænke og agere helhedsorienteret - en kompetence, der bidrager konstruktivt til ikke mindst projektlederrollen.

Hun har med sin Master i Design yderligere styrket sine kompetencer inden for projektledelse, formidling og innovations- og udviklingsorienterede processer, hvilket kommer ethvert projekt til gode.

Erfaring

Lærkes arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, skitsering og projektering af landskabs-projekter og byrum, og hun er ofte at finde i de opgaver, der kræver strategisk, helhedsorienteret og bæredygtig udvikling med mange interessenter og interesser på spil.

Hun har erfaring med alle faser og kan udvikle og understøtte et arkitektonisk hovedgreb fra koncept til udført projekt. I og med, at Lærke har arbejdet på både landskabstegnestuer og arkitekttegnestuer, har hun opnået en bred forståelse for de arbejdsgange, der knytter sig til de forskellige faser af designprocessen og er dermed med til at smiddiggøre kommunikationen og den tværfaglige proces.

Lærke arbejdet procesorienteret og samfundsbevidst med sine projekter. Hun konkretiserer det konceptuelle og bidrager med stoflighed og teknisk viden qua sin store viden om materialer og beplantning.

Lærkes store interesse for og viden om biotoper, vækstvilkår og plantesamfund bruger hun som vigtige redskaber i den arkitektoniske anvendelse af plantematerialer. Hun prioriterer biodiversitet og bynatur afstemt til stedets fysiske og arkitektoniske udfordringer, behov og brug i sine projekter.

Lærke har bl.a. bidraget til kvalificeringsarbejdet ifm. strategien for Levantkaj, hvor en arboretmodel anviser en bæredygtig, parallel udvikling af såvel bebyggelsesplan som beplantningsplan.

Lærke er født i 1977 og har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden maj 2018.

Udvalgte projekter

 • 2017-2021

  LIFE Science Center

  Etablering af et visionært læringsmiljø for naturvidenskab med center og udearealer, der understøtter visionen. Bygherre: Novo Nordisk Fonden

 • 2019-2020

  Naturpark Amager

  Friluftslaboratorium for leg, læring, fordybelse og naturoplevelser i naturfølsomt område. Fokus på ankomster og tilgængelighed. Bygherre: Naturstyrelsen, By&Havn og Københavns Kommune

 • 2019-2020

  Rahbeks Allé

  Renovering af allé i tæt by: ny profilering, nye træer, nye parkeringsløsninger og ny belysning. Klimatilpasning og etablering af grønne forhaver. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2019-2020

  Esbjerg Strand - Havneøen

  Udvikling af udearealer på Esbjergs nye havneø samt etablering af en sikkerhedsmur med tilstødende arealer ved Esbjerg Brygge. Bygherre: Esbjerg Kommune

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2019

  Levantkaj i Københavns Nordhavn

  Masterplan samt plan- og dialogprocesser ifm. kvalificering og input til lokalplaner for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn