Linda Due Schmidt

Linda Due Schmidt

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, teknisk akkuratesse, særlig indsigt i forhold vedrørende tilgængelighedshensyn, beplantningsekspertise, projektering, myndighedsbehandling, udbudsforretning, projektopfølgning og fagtilsyn

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2004
School of Landscape Architecture, Edinburgh, Scotland 2001

Erfaring

Linda Schmidts vigtigste arbejdsopgaver omfatter styring af projekter og kontakt med bygherre og andre rådgivere samt skitsering og projektering af landskabsprojekter.

Linda har erfaring med meget forskelligartede projekter, hvoraf kan nævnes flere på fredede arealer og projekter med en stor andel af jordarbejder. Derudover har hun erfaring med projekter med meget begrænsede anlægsbudgetter, hvor en prioritering af indsatsen, og en pragmatisk tilgang til opgaverne har været afgørende.

Linda har samtidig en naturlig sans for overblik og koordination, og hun er god i en direkte, konstruktiv dialog med samarbejdsparter og entreprenører.

Linda har i perioden 2008-09 fungeret som tillidsrepræsentant.

Linda har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden oktober 2006.

Linda er født i 1976, bor i Lyngby med sin mand og deres to børn.

Udvalgte projekter

 • 2010-2018

  Niels Bohr Bygningen

  Seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2016-2017

  Islevbrovej

  Nyt og grønt gadeprofil, der tilgodeser de bløde trafikanter. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2017

  Vestre Fjord Park

  An undulating roofscape

 • 2015-2017

  Magnoliahuset specialinstitution

  Etablering af udearealer i forbindelse med en om- og tilbygning af børneinstitutionen Magnoliahuset. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2009-2015

  Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  Vestre Fjordpark

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2014-2015

  Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2011-2014

  Radiorækkerne

  Ny rækkehusbebyggelse i Ørestad nord. Bygherre: Tetris

 • 2013-2014

  Aktivitetscenter Sophielund

  Anlæg af udearealer i forbindelse med udbygning. Bygherre: Hørsholm Kommune

 • 2010-2013

  Cykeludfordringsbaner

  Fire baner på Vestvolden med forskellige udfordringer. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2011-2012

  Bagsværdfortet

  Renovering og etablering af nye funktioner i et fredet anlæg. Bygherre: Bagsværd Kommune

 • 2011-2012

  Kunstgræsbaner i København

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg i Nørrebroparken og Ørestad City bypark. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2012

  Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  Kollektivhuset

  Ny grøn forplads til ankomst og ophold. Bygherre: Boligkontoret Danmark

 • 2011

  Lufthavnsparken

  Fornyelse af alle udearealerne i stor boligbebyggelse. Bygherre: DSI afd. Lufthavnsparken

 • 2006-2010

  Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2009

  Brøndby Nord

  Renovering af alle boligbebyggelsens udearealer med inddragelse af beboerne. Bygherre: AAB afd. 53

 • 2009

  Novo Nordisk parkeringspladser

  Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009

  Kronborg Slot, Württembergs Ravelin

  Rekonstruktion af voldanlæg og stensætning. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen