Maria Kristoffersen

Maria Kristoffersen

Nøglekvalifikationer

Ideudvikling, skitsering, produktudvikling, projektering og formidling

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Arkitektur, By og Landskab 2016

Kompetencer

Maria mestrer evnen til at kunne skifte mellem det abstrakte og det meget konkrete - en af hendes kernekompetencer er således udvikling og fastholdelse af projektets overordnede ide gennem hele projektets forløb, fra konkurrencefasen over projektering til færdigt anlæg.

Marias faglige styrke bunder i, at hun er specialiseret i krydsfeltet mellem landskab, kunst og arkitektur. Hendes profil kendetegnes af, at hun visionært og undersøgende arbejder i krydsfeltet mellem disse fagkundskaber.

Hun formgiver med fokus på analyse, konstruktion og referencer fra den klassiske arkitektur.

Erfaring

Maria har omfattende erfaring med ideudvikling og skitsering samt i stigende grad erfaring med produktudvikling og projektering.

Hun har været med til at vinde flere opgaver for GHB Landskabsarkitekter bl.a. udarbejdede hun det vindende skitseforslag til opgaven om byggemodning og etablering af rekreative områder i Esbjerg Havn tidligere på året.

Maria er en del af GHBs produktudviklingsgruppe og har bl.a. været med til at udvikle belægningsmønstre og pullertdesign.

Maria har været ansat hos GHB siden juni 2018.

Udvalgte projekter

 • 2019-2020

  Esbjerg Strand - Havneøen

  Udvikling af udearealer på Esbjergs nye havneø samt etablering af en sikkerhedsmur med tilstødende arealer ved Esbjerg Brygge. Bygherre: Esbjerg Kommune

 • 2019-2020

  Amalienborg perimetersikring

  Sikring og opdatering af Amalienborg Slotsplads. Bygherre: Slots- og Kulturstyrelsen

 • 2019-2020

  Middelfart Marina

  "Marina med mere" - et multifunktionelt og aktivt mødested, hvor aktivitetsmuligheder på både vand og land tiltrækker flere og nye brugere. Bygherre: Middelfart Kommune

 • 2019

  Vi dyrker Faaborg

  Parallelkonkurrence om en strategisk udviklingsplan for Faaborg Havn og By med fokus på kystsikring, transformation, kulturarv og borgerdialog. Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania

 • 2018-2019

  Tøjhusets gårdanlæg

  Udvikling og etablering af nyt ankomstareal til Transportministeriet langs Tøjhusets fredede pakhusbygning fra 1604. Bygherre: Bygningstyrelsen

 • 2018

  Garderparken

  Udvikling af byggegrund i Allerød Kommune med infrastruktur, naturområder og varieret bebyggelse. Bygherre: Braa & Partners ApS

 • 2018

  Københavnsvej

  Helhedsplan for Københavnsvej: fra identitetsløs indfaldsvej til attraktiv bygade. Bygherre: Roskilde Kommune