Marianne Rimer

Marianne Rimer

Nøglekvalifikationer

Kvalitetssikring, byggeledelse, plante - og etableringsekspertise, projektering, fagtilsyn, projektopfølgning samt udarbejdelse af drift- og vedligehold

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Erfaring

Marianne Rimers arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, kvalitetsikring, fagtilsyn og byggeledelse samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Marianne har desuden gennem sit mangeårige virke udviklet brede kompetencer inden for myndighedsbehandling og udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af licitation.

Marianne arbejder med projektstyring fra borgerdialog og politisk beslutningstagning over detailprojektering til udførelse og aflevering. Hun afholder møder med varierende interessenter med fremlæggelse af skitse- og projektforslag.

Marianne står typisk for gennemgang og kvalitetskontrol af anlægsarbejderne efter 1. år og 5. år og har dermed god mulighed for erfaringsopsamling mht. hvordan forskelligartede anlæg fungerer, og om det ønskede udtryk er opnået. Hun deltager årligt i Skov og Landskabs (Københavns Universitet) seminar om bytræer og beplantning og er således altid opdateret omkring den nyeste viden og forskning om byens grønne elementer.

Kompetencer

Marianne har en omfattende viden om planter og et grundigt kendskab til det rette valg af begrønning i forhold til specielle vækstvilkår, anvendelses-muligheder og jordbundsforhold. Hun er entusiastisk og opsøgende i forhold til nye og forbedrede etableringsmetoder. Hun har været med til at udvikle interne arbejdsredskaber samt deltaget i granskning af tegnestuens udbudsmateriale for kvalitetssikring på bl.a. den plantefaglige del.

Marianne kan på baggrund af en solid landskabsarkitektonisk og anlægsteknisk erfaring samtænke et projekt fra ide til udførsel, projektopfølgning, tilsyn og 5-årseftersyn og er på baggrund af sin viden om og erfaring med alle faser af design- og anlægsfasen samt efterfølgende drift og pleje-vilkår en kapacitet inden for kvalitetssikring.

Marianne trives med at at færdes på byggepladsen og er god i en direkte konstruktiv dialog med alle byggeriets parter.

Marianne har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2007.

Marianne er født i 1961, bor i Roskilde, er gift og har to voksne børn.

Udvalgte projekter

 • 2014-2018

  KlimaByen, Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2018

  Espergærde Idrætsby

  Udvikling og etablering af et attraktivt og inspirerende mødested, der fremtidssikrer og nytænker idrætsfaciliteterne i Espergærde. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2013-2018

  Sorgenfrivang II

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2011-2016

  Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2013-2016

  Novo Nordisk kantinegård

  Lys og luftig kantinegård. Bygherre: Novo Nordisk A/S

 • 2015

  Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2015

  Lillerød Bymidte

  Visionsplan for "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 1. etape, Bibliotekshaven er udført. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2013-2015

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2013-2014

  Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012-2013

  Ordrup bydelsfornyelse

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2013

  Porten til byen

  Iscenesættelse af Vestvolden v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2012

  Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010-2012

  Haven i Fælledparken

  En ny staudehave på et terrasseret areal ned mod søen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008

  Øcity Bypark

  Fornyelse af bypark med nye opholdsarealer og aktivitetsfelter. Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad City