Marianne Rimer

Marianne Rimer

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, byggeledelse, plante - og etableringsekspertise, projektering, fagtilsyn samt drift- og vedligehold

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Erfaring

Marianne Rimers arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, projektering, fagtilsyn og byggeledelse samt udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Marianne har gennem sit mangeårige virke udviklet brede kompetencer myndighedsbehandling og udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af licitation.

Marianne arbejder med projektstyring fra borgerdialog og politisk beslutningstagning over detailprojektering til udførelse og aflevering. Hun afholder møder med varierende interessenter med fremlæggelse af skitse- og projektforslag.

Marianne har en omfattende viden om planter og et grundigt kendskab til det rette valg af begrønning i forhold til specielle vækstvilkår, anvendelses-muligheder og jordbundsforhold. Hun er entusiastisk og opsøgende i forhold til nye og forbedrede etableringsmetoder. Hun har været med til at udvikle interne arbejdsredskaber samt deltaget i granskning af tegnestuens udbudsmateriale for kvalitetssikring på bl.a. den plantefaglige del.

Marianne står typisk for gennemgang og kvalitetskontrol af anlægsarbejderne efter 1. år og 5. år og har dermed god mulighed for erfaringsopsamling mht. hvordan forskelligartede anlæg fungerer, og om det ønskede udtryk er opnået.

Marianne har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2007.

Marianne er født i 1961, er gift og har to voksne børn.

Udvalgte projekter

 • 2014-2018

  KlimaByen, Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2013-2018

  Sorgenfrivang II

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2016-2018

  Kornblomstparken

  Ny kvarterspark på Amager. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Malmparken og Hold-an Vej med fokus på bynatur. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2011-2016

  Krøyers Plads

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2016

  Novo Nordisk Måløv

  Gårdhave, ankomst og udearealer. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2015

  Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2015

  Lillerød Bymidte

  Design af "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2013-2015

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2015

  Hvissinge Øst

  Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer. Bygherre: Glostrup Kommune

 • 2013-2014

  Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2013-2014

  Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012-2013

  Ordrup bydelsfornyelse

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2013

  Porten til byen

  Iscenesættelse af Vestvolden v. Jyllingevej og Roskildevej. Bygherre: Naturstyrelsen

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2013

  Cykeludfordringsbaner

  Fire baner på Vestvolden med forskellige udfordringer. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2011-2012

  Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2010-2012

  Haven i Fælledparken

  En ny staudehave på et terrasseret areal ned mod søen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  Odinsgadekarréen

  Fornyelse af gårdanlæg og gade. Bygherre: Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune

 • 2006-2010

  Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2005-2009

  Tingbjerg veje og pladser

  Ny udformning af alle bydelens veje og pladser. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2008

  Tingbjerg plejeplan

  Tingbjerg plejeplan. Arbejdsredskab til helhedsorienteret drift og vedligehold. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2008

  Øcity Bypark

  Fornyelse af bypark med nye opholdsarealer og aktivitetsfelter. Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad City