Marianne Rimer

Marianne Rimer

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, udbudsforretning og licitation, bygherrerådgivning, byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning samt udarbejdelse af drift- og vedligeholdelsesplaner.
Plante - og etableringsekspertise, LAR-løsninger, jordhåndtering, myndighedsbehandling og kvalitetssikring.

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Kompetencer

Marianne kan på baggrund af en solid landskabsarkitektonisk og anlægsteknisk erfaring samtænke et projekt fra ide til udførsel, projektopfølgning, tilsyn og 5-års-eftersyn. Hun er på baggrund af sin viden om og erfaring med alle faser af design- og anlægsfasen samt efterfølgende drift og pleje-vilkår en kapacitet inden for helhedsorienteret projektudvikling og kvalitetssikring.

Marianne har en omfattende viden om planter og et grundigt kendskab til det rette valg af begrønning i forhold til specielle vækstvilkår, anvendelses-muligheder og jordbundsforhold. Hun er entusiastisk og opsøgende i forhold til nye og forbedrede etableringsmetoder. Hun har været med til at udvikle interne arbejdsredskaber samt deltaget i granskning af tegnestuens udbudsmateriale for kvalitetssikring på bl.a. den plantefaglige del.

Marianne trives med at at færdes på byggepladsen og er god i en direkte konstruktiv dialog med alle byggeriets parter.

Erfaring

Marianne Rimers arbejdsopgaver omfatter primært sagsstyring, kvalitetsikring, fagtilsyn og byggeledelse samt projektering af beplantning og udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Marianne har desuden gennem sit mangeårige virke udviklet brede kompetencer inden for myndighedsbehandling og udarbejdelse af udbudsmateriale samt afholdelse af licitation.

Marianne arbejder med projektstyring fra borgerdialog og politisk beslutningstagning over detailprojektering til udførelse og aflevering. Hun afholder møder med varierende interessenter med fremlæggelse af skitse- og projektforslag.

Marianne står typisk for tegnestuens gennemgang og kvalitetskontrol af anlægsarbejderne efter 1. år og 5. år og har dermed god mulighed for erfaringsopsamling mht. hvordan forskelligartede anlæg fungerer, og om det ønskede udtryk er opnået. Hun deltager årligt i Skov og Landskabs seminar om bytræer og beplantning og er således altid opdateret omkring den nyeste viden om byens grønne elementer.

Marianne har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2007.

Udvalgte projekter

 • 2017-2020

  Levantkaj i Københavns Nordhavn

  Masterplan samt plan- og dialogprocesser ifm. kvalificering og input til lokalplaner for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2016-2019

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  KlimaByen

  Byplanlægning med integreret klimatilpasning. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2008-2018

  Baldersgade-karéen

  Sammenlægning af gårde i boligkarré med fokus på begrønning, mødesteder og leg. Bygherre: Kuben Management for Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Vallensbæk Stationstorv

  Nyt uderum mellem skole og Stationstorv for at skabe tryghed, plads til ophold og sammenhængskraft i området. Bygherre: Vallenbæk Kommune

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2012-2015

  Byens Plads - Lillerød Bymidte

  Visionsplan for "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 1. etape, Bibliotekshaven er udført. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2013-2015

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Regnskoven på Tåsinge Plads

  Ny pladsdannelse med innovativ regnvandshåndtering i Københavns første klimatilpassede byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2012-2013

  Irmatorvet i Ordrup

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2012-2013

  Gentofte bydelsfornyelse

  Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2010-2013

  Cykeludfordringsbaner

  Fire baner med forskellige udtryk og udfordringer på den fredede Vestvold. Bygherre: Kræftens Bekæmpelse

 • 2012

  Lillerød Bymidte - genopretningsplan

  Genopretningsplan for veje og pladser i Lillerød Bymidte. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2010-2012

  Haven i Fælledparken

  En ny staudehave på et terrasseret areal ned mod søen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  En god omvej

  Etablering af løbesti og træningsfaciliteter indarbejdet i eksisterende haveanlæg. Bygherre: Odsherred Kommune

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  Odinsgadekarréen

  Fornyelse af gårdanlæg og gade i Mimersgadekvarteret på Nørrebro. Bygherre: Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune

 • 2011

  Heimdalsgade

  Fornyelse af stort gårdanlæg i boligkarré. Bygherre: AAB