Melissa Svendson

Melissa Svendson

Nøglekvalifikationer

Skitsering og konceptudvikling, strategisk planlægning, stedsanalyse, LAR, kystsikring og kystturisme, planteanvendelse og grafisk kommunikation

Uddannelse

MSc i Urban Design, 2015 med speciale om Sjællands Nordkyst: en strategisk udviklingsplan med udgangspunkt i landskabet for, hvordan kysten kan genetableres, fremtidssikres og formidles

Erfaring

Melissas uddannelse og interesse er ligeligt delt mellem det landskabelige og det urbane, og hendes hovedstyrke er en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til opgaverne kombineret med en stærk passion for forskelsgørende formgivning.

Melissa har erfaring med udvikling af konkurrence- og projektforslag, masterplanning og byudvikling. Hun er primært at finde i opgaveprocessens indledende faser, hvor hun motiveres af intentionen om altid at skabe projekter med stor brugerværdi, og hvor et inspirerende design kombineres med høj funktionalitet.

Melissa har været ansat hos GHB siden august 2016.

Melissa er født i 1989, og bor i Valby.

Udvalgte projekter

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017

  Levantkaj

  Indbudt masterplankonkurrence for ny bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2016

  Steno Diabetes Center

  Projektkonkurrence. Nyt center til behandling og forskning i verdensklasse. Bygherre: Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital

 • 2016

  Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

  Indbudt projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt Velkomstcenter. Bygherre: Nationalpark Mols Bjerge

 • 2015-2016

  SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.