Melissa Svendson

Melissa Svendson

Nøglekvalifikationer

Strategisk planlægning, stedsanalyse, kontekstbaseret transformation, skitsering og udvikling af byrum, LAR, kystsikring og kystturisme

Uddannelse

MSc i Urban Design, 2015 med speciale om Sjællands Nordkyst: en strategisk udviklingsplan med udgangspunkt i landskabet for, hvordan kysten kan genetableres, fremtidssikres og formidles

Erfaring

Melissas uddannelse og interesse er ligeligt delt mellem det landskabelige og det urbane, og hendes hovedstyrke er en tværfaglig og helhedsorienteret tilgang til opgaverne kombineret med en stærk passion for steds-/natur-baseret og relationel udvikling.

Melissa har erfaring med konkurrence- og projektforslag, omverdensinddragelse, skitsering, masterplanning og byudvikling. Hun er primært at finde i opgaveprocessens indledende faser, hvor hun motiveres af intentionen om altid at skabe projekter med stor brugerværdi, og hvor et inspirerende design kombineres med høj funktionalitet.

Melissa har været ansat hos GHB siden august 2016.

Udvalgte projekter

 • 2019-2020

  Baltorp Bykvarter

  Omdannelse af industriområde til boligområde. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2017-2020

  Trafiksaneringsplan ifm. en østlig Ringvej

  Analyse og planlægning af byrum og trafik i Indre By ifm. etablering af en Østlig Ringvej. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret klimatilpasning. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2018-2019

  Kløverbladsgade

  Etablering af skråparkering i pladsudfordret gade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2019

  Levantkaj i Københavns Nordhavn

  Masterplan samt plan- og dialogprocesser ifm. kvalificering og input til lokalplaner for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2017-2019

  Ishøj Klimapark

  Udviklingsforslag til Klimaparken. Som led i omdannelse af erhvervsområde bearbejdes eksisterende vejarealer og nye stier og pladser samt klimatilpasning etableres. Bygherre: Ishøj Kommune

 • 2018

  Konstanz

  Naturbaseret masterplan for ny bydel i den sydtyske by Konstanz. Bygherre: Stadt Konstanz

 • 2017-2018

  Slagteriet - natur i urbane rammer

  Helhedsplan for udvikling af tidligere industrigrund til blandede boliger, kulturtilbud og grønne og aktiverende byrum. Bygherre: Holstebro Kommune

 • 2016

  Steno Diabetes Center

  Projektkonkurrence. Nyt center til behandling og forskning i verdensklasse. Bygherre: Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital

 • 2016

  Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

  Indbudt projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt velkomstcenter. Bygherre: Nationalpark Mols Bjerge

 • 2015-2016

  SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.