Morten Weeke Borup

Morten Weeke Borup

Nøglekvalifikationer

Planlægning, projektudvikling, landskabsanalyse, idéudvikling, LAR, detailprojektering, design, belysning og omverdensinddragelse

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Bybygning 1993
Byggetekniker fra Byggeteknisk Højskole i København 1987

Kompetencer

Morten har bred erfaring med planlægning og etablering af byrum, cykelstier, veje og pladser og arbejder stedsbestemt for at sikre lokal sammenhængskraft i et projekt.

Morten arbejder materialebevidst med såvel belægning, beplantning og belysning som byrumsmøblering, og han arbejder visionært med at aktivere et steds iboende potentiale med fokus på holdbar merværdi for både byen og dens mennesker.

Erfaring

Morten arbejder primært som kreativ chef og sagsansvarlig, hvilket inkluderer aktiv projektdeltagelse i forbindelse med ideudvikling, skitsering og sagsstyring. Derudover beskæftiger han sig med belysningsrådgivning og design af industrielt fremstillet byrumsinventar.

Morten har altid haft en særlig interesse for byens lys, og er tegnestuens absolutte kapacitet inden for dette område. Gennem mange år har Morten stået for tegnestuens udvikling af byrumsinventar, og nye designopgaver er altid i støbeskeen.

Morten blev ansat som arkitekt hos Ginman Harboe Borup i 1993 og overtog i januar 2001 tegnestuen under navnet GHB Landskabsarkitekter sammen med Torben Møbjerg og Jacob Fischer.

Morten er født i 1963, er gift og har tre børn.

Udvalgte projekter

 • 2014-2022

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2016-2020

  TRUST

  Strategisk partnerskab vedr. skoler og institioner med fokus på tværfaglig udviklingsprocesser og nye samarbejdsformer i byggeriet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2020

  Trelleborg

  Nyt videnscenter i historisk landskab. Bygherre: Slagelse Kommune og Nationalmuseet

 • 2016-2018

  Genopretning Indre By

  Genopretningsprogram: Et løft til vejene. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Nørre Kvarter

  Opgradering af bymiljø og trafikale forhold i Indre by. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017

  Levantkaj

  Indbudt masterplankonkurrence for ny bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2016-2017

  Homerton College, Cambridge

  Indbudt projektkonkurrence. Bygning og nye ankomstforhold i dialog med det nære landskab. Bygherre: Homerton College

 • 2016

  Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

  Indbudt projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt Velkomstcenter. Bygherre: Nationalpark Mols Bjerge

 • 2015

  Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2014-2015

  Gammel Jernbanevej, Valby

  Byrumsforbedringer med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2015

  Lillerød Bymidte

  Visionsplan for "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 1. etape, Bibliotekshaven er udført. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2015

  Trafikplan for Indre Nørrebro

  En plan for, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Udarbejdet i dialog med borgere og øvrige interessenter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2014

  Radiorækkerne

  Ny rækkehusbebyggelse i Ørestad nord. Bygherre: Tetris

 • 2013-2014

  Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2014

  Bording

  Indbudt projektkonkurrence: Relationsbaseret byudvikling. Bygherre: Ikast-Brande Kommune

 • 2012-2013

  Ordrup bydelsfornyelse

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2012-2013

  Gentofte bydelsfornyelse

  Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2012-2013

  Lyssøjle

  Som særlige identitetsgivere på udvalgte steder langs Ordrupvej markeres bydelens centrale byrum. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2011-2013

  Sdr. Boulevard Vest

  Sidste del af Boulevarden ændres til nye aktive pladser og en grøn park frem mod Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Boliger i Valby

  Nybyggeri: lejligheder i U-formet boligkarré med fælles gårdrum i midten. Bygherre: NCC PD

 • 2011-2013

  Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med leg og LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Lokal afledning af regnvand i Høje Gladsaxe

  Regnvand forsinkes og synliggøres som et nyt rekreativt element for besøgende i Høje Gladsaxe parken. Bygherre: Nordvand

 • 2011-2012

  Belysningsplan for Sarpsborg

  Sarpsborgs identitet styrkes gennem brug af lys. Bygherre: Sarpsborg Kommune

 • 2010-2012

  Serridslevvej, Fælledparken

  Nyt bevægelses- og aktivitetsområde med boldbaner og idrætsfaciliteter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  Belysning i Søndermarken

  Ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2008-2011

  Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2010-2011

  Tårnlegepladsen i Fælledparken

  Interaktiv legeplads med byens kendte tårne som motiv. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2011

  Dantes Plads

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011

  Odinsgadekarréen

  Fornyelse af gårdanlæg og gade. Bygherre: Kuben Byfornyelse for Københavns Kommune

 • 2008-2011

  CitySwan pullertlampe

  Udvikling og design af pullertlampe til CitySwan-serien for Phillips.

 • 2005-2010

  Tingbjerg belysningsplan

  Belysningsplan for alle Tingbjergs gader, pladser og haverum. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg samt Københavns Kommune

 • 2010

  Design af CitySwan

  Udvikling og design af lampe- og masteserie for Phillips og Priess.

 • 2006-2010

  Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2008-2010

  Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009

  CitySwan væglampe

  Udvikling og design af væglampe til CitySwan-serien.

 • 2005-2009

  Tingbjerg veje og pladser

  Ny udformning af alle bydelens veje og pladser. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2009

  Gågade i Sarpsborg

  Udformning af gågade og pladser med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Sarpsborg Kommune

 • 2005-2008

  Tingbjerg Haverum

  Renovering af alle friarealer i den historiske bydel med inddragelse af beboerne. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg

 • 2006

  Birkerød Hovedgade

  Udformning af gågade med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006

  Gl. Torv i Slagelse

  Udformning af plads med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2004-2006

  Belysningssøjle

  Udvikling og design af belysningssøjle til Birkerød Hovedgade. Bygherre: Birkerød Kommune

 • 2005-2006

  Nygade i Slagelse

  Fornyelse af klassisk gade med ny granitbelægning og belysning. Bygherre: Slagelse Kommune

 • 2006

  Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2001-2004

  Århus-Aalborg Nærbane

  Etablering af nye forpladser på nærbanens stationer. Bygherre: Banestyrelsen

 • 2001-2004

  Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB