Morten Weeke Borup

Morten Weeke Borup

Nøglekvalifikationer

Belysning, planlægning, design, landskabsanalyse, LAR, detailprojektering og omverdensinddragelse.

Morten kan samtænke et projekt fra ide til udførsel, og er med sin erfaringsbaserede viden om vigtigheden af gennemsigtige processer og sit store overblik god i en konstruktiv dialog med alle byggeriets parter.

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Bybygning 1993
Byggetekniker fra Byggeteknisk Højskole i København 1987

Kompetencer

Mortens spidskompetence er hans erfaringsbaserede forståelse for samspillet mellem helhedsorienteret planlægning, grønne byrum, og trafikale forhold. Tryghed og tilgængelighed samtænkes med byrum i øjenhøjde med brugerne. Denne tilgang understøtter et levende byliv og kan være med til at aktivere det store sociale potentiale, der ligger i vores fælles uderum.

Morten arbejder materialebevidst med belægning, beplantning, belysning og byrumsmøblering, og han arbejder visionært med at aktivere et steds iboende potentiale med fokus på holdbar merværdi for både byen og dens mennesker.

Erfaring

Morten har bred erfaring med urban planlægning og etablering af byrum, cykelstier, veje og pladser. Han arbejder altid stedsbestemt for at sikre lokal sammenhængskraft i et projekt.

Morten arbejder primært som kreativ chef og sagsansvarlig, hvilket inkluderer aktiv projektdeltagelse i forbindelse med ideudvikling, skitsering og sagsstyring. Derudover beskæftiger han sig med belysningsrådgivning og design af industrielt fremstillet byrumsinventar.

Morten har altid haft en særlig interesse for byens lys, og er tegnestuens absolutte kapacitet inden for dette område. Gennem mange år har Morten stået for tegnestuens udvikling af byrumsinventar, og nye designopgaver er altid i støbeskeen.

Morten blev ansat som arkitekt hos Ginman Harboe Borup i 1993 og overtog i januar 2001 tegnestuen under navnet GHB Landskabsarkitekter sammen med Torben Møbjerg og Jacob Fischer.

Udvalgte projekter

 • 2014-2023

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2017-2020

  Levantkaj - en kulturhistorisk rammefortælling

  Masterplan for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2017-2019

  Trafiksaneringsplan i tilknytning til en østlig ringvej

  Analyse og planlægning af byrum og trafik i Indre By ifm. etablering af en østlig ringvej. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2018

  Espergærde Idrætsby

  Udvikling og etablering af et attraktivt og inspirerende mødested, der fremtidssikrer og nytænker idrætsfaciliteterne i Espergærde. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2014-2018

  Baldersgade-karéen

  Sammenlægning af gårde i boligkarré med fokus på begrønning, mødesteder og leg. Bygherre: Kuben Management for Københavns Kommune

 • 2016-2018

  Genopretning Indre By, København

  Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2016-2017

  Trelleborg

  Nyt videnscenter i historisk landskab. Bygherre: Slagelse Kommune og Nationalmuseet

 • 2016-2017

  Homerton College, Cambridge

  Indbudt projektkonkurrence. Bygning og nye ankomstforhold i dialog med det nære landskab. Bygherre: Homerton College

 • 2016

  Steno Diabetes Center

  Projektkonkurrence. Nyt center til behandling og forskning i verdensklasse. Bygherre: Region Hovedstaden, Herlev og Gentofte Hospital

 • 2016

  Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

  Indbudt projektkonkurrence om udformning og indretning af nyt Velkomstcenter. Bygherre: Nationalpark Mols Bjerge

 • 2006-2016

  Design af CitySwan

  Udvikling og design af lampe- og masteserie for Phillips og Priess.

 • 2014-2015

  Gammel Jernbanevej, Valby

  Byrumsforbedringer med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015

  Trafikplan for Indre Nørrebro

  En plan for, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Udarbejdet i dialog med borgere og øvrige interessenter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2015

  Boliger i Århusgadekvarteret

  Begrønning i Harbour Park - karrébebyggelse i det nye havnekvarter. Bygherre: AP Pension og KPC

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2014

  Radiorækkerne

  Ny rækkehusbebyggelse i Ørestad nord. Bygherre: Tetris

 • 2014

  Bording

  Indbudt projektkonkurrence: Relationsbaseret byudvikling. Bygherre: Ikast-Brande Kommune

 • 2010-2013

  Algade

  Hovedgaden i St. Heddinge får ny identitet gennem historien om kalken i undergrunden. Bygherre: Stevns Kommune

 • 2011-2013

  Sdr. Boulevard Vest

  Sidste del af Boulevarden ændres til nye aktive pladser og en grøn park frem mod Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Boliger i Valby

  Nybyggeri: lejligheder i U-formet boligkarré med fælles gårdrum i midten. Bygherre: NCC PD

 • 2011-2013

  Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013

  Nuuk - ny anstalt

  Ny anstalt i Nuuk, indbudt projektkonkurrence. Bygherre: Kriminalforsorgen

 • 2010-2012

  Vartov

  Etablering af ny grøn plads som en del af Metropolzonen. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2008-2011

  Bella Sky Hotel

  Grønt parterreanlæg ved ankomst samt parkering til hotellet indpasset i helheden. Bygherre: Bella Sky Hotel

 • 2010-2011

  Tårnlegepladsen i Fælledparken

  Interaktiv legeplads med byens kendte tårne som motiv. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2005-2010

  Tingbjerg belysningsplan

  Belysningsplan for alle Tingbjergs gader, pladser og haverum. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg samt Københavns Kommune

 • 2009-2010

  Lindeskoven i Glostrup

  Renovering af boligbebyggelsens friarealer. Bygherre: Glostrup Boligselskab

 • 2006-2010

  Urbanplanen

  Renovering af alle bebyggelsens uderum med stor inddragelse af beboerne. Bygherre: Boligselskabet 3B

 • 2008-2010

  Øster Allé

  Nyt gadeprofil, belysning og indretning af gaden. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2005-2009

  Tingbjerg veje og pladser

  Ny udformning af alle bydelens veje og pladser. Bygherre: SAB, FSB, Københavns Kommune

 • 2009

  Gågade i Sarpsborg

  Udformning af gågade og pladser med ny belægning, inventar og belysning. Bygherre: Sarpsborg Kommune

 • 2005-2008

  Tingbjerg Haverum

  Renovering af alle friarealer i den historiske bydel med inddragelse af beboerne. Bygherre: SAB og FSB i Tingbjerg

 • 2006

  Input affaldskurv

  Design og udvikling af affaldskurv. Produceres af Veksø.

 • 2006

  Cirkelserien

  Design og udvikling af multifunktionelt byrumsinventar. Produceres af Aarhus Cementvarefabrik

 • 2001-2004

  Stationsforpladser på Nordvestbanen

  Etablering af nye forpladser til otte stationer. Bygherre: DSB

 • 2000

  Affaldskurv

  Design af ny affaldskurv til produktion af Veksø