Niels-Christian Mariager Pedersen

Niels-Christian Mariager Pedersen

Nøglekvalifikationer

Idé- og projektudvikling, skitsering, visualisering og projektering

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2014

Erfaring

Niels-Christians arbejdsopgaver omfatter ideudvikling, skitsering og projektering af landskabsprojekter. Han er vant til at arbejde på tværs af skala, og har erfaring med såvel projekteringsopgaver som udvikling af konkurrence- og projektforslag.Niels-Christian arbejder altid med materialiteten i projekterne for øje og har med et stort overblik evne til at samtænke æstetik, funktionalitet og bæredygtighed. Han arbejder kompetent og bredt inden for faget og kan således bidrage til alle faser af et projekt.

Niels-Christian har været ansat hos GHB siden oktober 2014.

Niels-Christian er født i 1986, og bor på Nørrebro.

Udvalgte projekter

 • 2016-2020

  Trelleborg

  Nyt videnscenter i historisk landskab. Bygherre: Slagelse Kommune og Nationalmuseet

 • 2016-2018

  Kornblomstparken

  Ny kvarterspark på Amager. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2017

  Christiansborg

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Malmparken og Hold-an Vej med fokus på bynatur. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2013-2016

  Værnedamsvej - byrumsforbedringer

  5 idéskitser med fokus på gadens særlige identitet til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv. Den valgte løsning projekteres og udføres i 2016. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune

 • 2015-2016

  Harrestrup Å

  Naturgenopretningsprojekt. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016

  Novo Nordisk Måløv

  Gårdhave, ankomst og udearealer. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2015

  Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2015

  Trafikplan for Indre Nørrebro

  En plan for, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Udarbejdet i dialog med borgere og øvrige interessenter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune