Niels-Christian Mariager Pedersen

Niels-Christian Mariager Pedersen

Nøglekvalifikationer

Idéudvikling, skitsering, visualisering, omverdensinddragelse, formidling, projektering, herunder BIM, projektopfølgning og fagtilsyn

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2014

Kompetencer

Niels-Christians alsidige faglighed og nysgerrige natur er med til at gøre ham til en kompetent tværfaglig samarbejdspartner. Niels-Christian bidrager til et projekt med en praksisnær og procesorienteret tilgang, der drives af passionen for at arbejde med natur, byrum og mennesker, og gerne det hele på samme tid. Hans procesorienterede tilgang bidrager til en sund kommunikationskultur og understøtter det bæredygtige og interessentorienterede samarbejde.

Erfaring

Niels-Christian har de seneste år beskæftiget sig indgående med planlægnings- og udviklingsopgaver i forbindelse med byrum med infrastruktur og mobilitet som omdrejningspunkt.

Niels-Christians arbejdsopgaver omfatter primært ideudvikling, skitsering og projektering af landskabsprojekter. Han er vant til at arbejde på tværs af skala, og har erfaring med såvel projekteringsopgaver som udvikling af konkurrence- og projektforslag. Niels-Christian arbejder altid med materialiteten i projekterne for øje og har med et stort overblik evne til at samtænke æstetik, funktionalitet og bæredygtighed. Han arbejder kompetent og bredt inden for faget og kan således bidrage til alle faser af et projekt.

Niels-Christian har været ansat hos GHB siden oktober 2014.

Udvalgte projekter

 • 2019-2021

  Nordre Frihavnsgade

  Nordre Frihavnsgade. Omdannelse af central strøggade til tryg cykelgade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2019-2021

  Gartnergården i Høje Taastrup

  30 nye almene ældre- og handicapboliger. Bygherre: Boligselskabet AKB Taastrup v/ KAB

 • 2017-2020

  Trafiksaneringsplan ifm. en østlig Ringvej

  Analyse og planlægning af byrum og trafik i Indre By ifm. etablering af en Østlig Ringvej. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2020

  Hendriksholm Kirke

  Renovering af udearealer, herunder forbedring af tilgængelighedsforhold. Bygherre: Hendriksholm Kirke

 • 2016-2019

  Skolen ved Sundet, Amager

  Helhedsrenovering og nybyg i delvist fredede omgivelser. Fokus på leg og læring, aktivitet, tilgængelighed og klimatilpasning i udearealerne. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2017-2019

  Levantkaj i Københavns Nordhavn

  Masterplan samt plan- og dialogprocesser ifm. kvalificering og input til lokalplaner for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2008-2018

  Baldersgade-karéen

  Sammenlægning af gårde i boligkarré med fokus på begrønning, mødesteder og leg. Bygherre: Kuben Management for Københavns Kommune

 • 2016-2018

  Genopretning Indre By, København

  Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Vallensbæk Stationstorv

  Nyt uderum mellem skole og Stationstorv for at skabe tryghed, plads til ophold og sammenhængskraft i området. Bygherre: Vallenbæk Kommune

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2016-2017

  Trelleborg

  Nyt videnscenter i historisk landskab. Bygherre: Slagelse Kommune og Nationalmuseet

 • 2013-2016

  Værnedamsvej - byrumsforbedringer

  5 idéskitser med fokus på gadens særlige identitet til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv. Den valgte løsning blev projekteret og udført i 2016. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune

 • 2013-2016

  Novo Nordisk kantinegård

  Grøn og luftig kantinegård med terrasseret trappeparti til ophold og ankomst. Bygherre: Novo Nordisk A/S

 • 2015-2016

  Harrestrup Å - delstrækning 2,3 og 4

  Naturgenopretningsprojekt. Projektforslag. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015

  Byens Plads

  "Bibliotekshaven" skal omgive det nye Aktivitets-, Foreningshus og Bibliotek. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2012-2015

  Byens Plads med nyt bibliotek

  Visionsplan for "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 1. etape, Bibliotekshaven er udført. Bygherre: Allerød Kommune

 • 2015

  Trafikplan for Indre Nørrebro

  En plan for, hvordan et attraktivt og grønt kvarter forenes med storbyens biler, cykler og trafik. Udarbejdet i dialog med borgere og øvrige interessenter. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2015

  Vesterfælledvej

  Sikring og forskønnelse af skolevej ved Carlsberg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015

  Bank-Mikkelsens vej

  Masterplan for disponering af nybyggeri og bearbejdning af bylandskabet. Projektkonkurrence. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012

  Lillerød Bymidte - genopretningsplan

  Genopretningsplan for veje og pladser i Lillerød Bymidte. Bygherre: Allerød Kommune