Philip Dahlerup Christensen

Philip Dahlerup Christensen

Nøglekvalifikationer

Planlægning, udvikling og projektering, tilsyn, LAR-løsninger og omverdensinddragelse

Uddannelse

MSc. Landskabsarkitekt, Københavns Universitet 2014

Kompetencer

Philips alsidige faglighed og nysgerrige natur er med til at gøre ham til en kompetent tværfaglig samarbejdspartner. Om udviklings- og anlægsprocessen siger Philip: "Jeg anser landskabsarkitekten som én aktør blandt mange, der har mulighed for at få flere interessenter til at mødes i det specifikke projekt". Hans procesorienterede tilgang bidrager til en sund kommunikationskultur og understøtter det bæredygtige og interessentorienterede samarbejde.

Erfaring

Philips arbejdsopgaver omfatter ideudvikling, skitsering og projektering af landskabsprojekter. Han er vant til at arbejde på tværs af skala, og har erfaring med såvel projekteringsopgaver som udvikling af konkurrence- og projektforslag. Han arbejder strategisk og bredt inden for faget og kan således bidrage til alle faser af et projekt. Philips passion for faget udmunder desuden i en bestyrelsespost hos Danske Landskabsarkitekter og medlemskab af redaktionsudvalget for Landskab.

Philip har været ansat hos GHB siden juni 2017 med et mindre afbræk midt i 2019 og sidder til dagligt på projektkontor i TRUST-regi.

Udvalgte projekter

  • 2016-2020

    ByK med TRUST - skoler og institutioner

    Strategisk partnerskab vedr. helhedsrenoveringer, kapacitetsudvidelser og nybyg/nyanlæg af skoler og daginstitutioner med fokus på bæredygtige projekter og tværfaglige, inspirerende udviklingsprocesser. Bygherre: Københavns Kommune