Piret Kullamaa Damkjær

Piret Kullamaa Damkjær

Nøglekvalifikationer
Skitsering og projektering, herunder BIM

Uddannelse
MSc i Landskabsarkitektur, KU SCIENCE, 2011

Kompetencer
Med digital begavelse og praktisk opgaveforståelse arbejder Piret ambitiøst og struktureret, med en naturlig sans for overblik og en Pippi-attitude: "det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg godt finde ud af".

Således kombinerer hun hele tiden viden og ny læring i en selvmotiverende og inspirerende udviklingsproces. Hun er omhyggelig, opsøgende og god i en tværfaglig dialog med samarbejdspartnere internt såvel som eksternt.

Erfaring
Piret har arbejdet med sager i alle projektfaser og inden for en bred vifte af opgavetyper, der varierer i karakter såvel som i skala, hvilket gør Piret til en meget alsidig medarbejder med en bred faglig profil.

Pirets illustrative færdigheder medfører spidskompetencer inden for visuel kommunikation, hvor hun har mestrer at balancere rumlig præcision med fortællende streger.

Pirets erfaring omfatter opgaver for private såvel som offentlige bygherrer. Derudover har hun erfaring med projekter med meget begrænsede anlægsbudgetter, hvor en prioritering af indsatsen, og en pragmatisk tilgang til opgaverne har været afgørende.

Piret har været ansat hos GHB siden maj 2013. Piret er p.t. på barselsorlov.

Udvalgte projekter

 • 2014-2021

  Bellahøj - rammen om det gode boligliv

  Formidling af kulturarv i forbindelse med revitalisering af fredede boligblokke og landskabsrum. Bygherre: AAB, AKB København, fsb og SAB

 • 2014-2020

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2010-2020

  Niels Bohr Bygningen

  Nyt campusområde: seks gårdhaver, en grøn forbindelse under Jagtvej samt haveanlæg ind mod Universitetsparken. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2016-2019

  Islevbrovej

  Trafiksanering. Nyt og grønt gadeprofil, der tilgodeser de bløde trafikanter. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2014-2019

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2016-2018

  Espergærde Idrætsby

  Udvikling og etablering af et attraktivt og inspirerende mødested, der fremtidssikrer og nytænker idrætsfaciliteterne i Espergærde. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2016-2018

  Genopretning Indre By, København

  Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Beplantningsstrategi i Ballerup

  Beplantningsstrategi for Ballerup Kommunes overordnede veje med fokus på bynatur. Delstrækninger på Malmparken og Hold-an Vej er de første projekter til udførelse. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2013-2016

  Novo Nordisk kantinegård

  Grøn og luftig kantinegård med terrasseret trappeparti til ophold og ankomst. Bygherre: Novo Nordisk A/S

 • 2015

  Novo Nordisk - udvidelser i Måløv

  Optimering af parkerings- og ankomstforhold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2012-2015

  Boliger i Århusgadekvarteret

  Begrønning i Harbour Park - karrébebyggelse i det nye havnekvarter. Bygherre: AP Pension og KPC

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2014

  Radiorækkerne

  Ny rækkehusbebyggelse i Ørestad nord, herunder terrænbearbejdning og parkeringsforhold. Bygherre: Tetris

 • 2013-2014

  Boligområdet Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2013-2014

  Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2014

  SDU Esbjerg Universitetspark

  Dispositionsforslag til nyt idræts- og aktivitetsområde for SDU, Esbjerg. Bygherre: Esbjerg Kommune

 • 2012-2014

  DSV kontordomicil og terminal

  Etablering af ankomstarealer, terrasser og parkeringsforhold ifm. nyt domicil til DSV i Hedehusene. Bygherre: DSV

 • 2012-2013

  Irmatorvet i Ordrup

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2013

  M. D. Madsensvej

  En samlende identitet til byrummet. Bygherre: Allerød Kommune