Signe Lund

Signe Lund

Nøglekvalifikationer

By- og landskabsanalyse, transformation, programmering, skitsering, idé- og konceptudvikling samt projektering

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2013 med speciale om religionsneutral begravelsesplads i aktivt samspil med det omkringliggende bymiljø

Kompetencer

Signes særlige egenskab er hendes metodiske og samtidig poetiske tilgang til opgaverne. Signe arbejder stedsbestemt og med udpræget kulturhistorisk finfølelse, så ethvert givent projekt altid indskriver sig i sin kontekst. Dermed sikres en bæredygtig transformations- og/eller forandringsproces.

Ovenstående kompetencer kan Signe bidrage med til Udviklingsplanen for Faaborg Havn og By. Signe kan desuden med sin tværfaglige lydhørhed og forståelse på bedste vis indgå konstruktivt i det åbne, kreative udviklingsforløb som et parallelopdrag er.

Erfaring

Signe har indgående erfaring med udvikling af konkurrence- og projektforslag, masterplanning og byudvikling. Hun er en del af holdet bag tegnestuens udvikling af konkurrencer, hvor skitsering og visualisering indgår som en fast del af processen. Hermed bringes Signes solide kvalifikationer inden for visuel kommunikation i spil - et område, hun behersker kompetent og kreativt.

Signes arbejdsopgaver omfatter primært skitsering, konceptudvikling og projektering af landskabsprojekter. Hun er vant til at arbejde på tværs af skala, og har erfaring med såvel masterplanning og byudvikling som udvikling af pladser og mindre landskabsrum. Signe trives med kreative og tværfaglige samarbejdsprocesser og har erfaring med projekter, der har offentlighedens bevågenhed og involverer mange interessenter.

Signe har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2013.

Udvalgte projekter

 • 2001-2024

  Design til stedet

  Udvikling af stedsspecifik byrumsinventar

 • 2019-2021

  Nordre Frihavnsgade

  Omdannelse af central strøggade til tryg cykelgade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  Vestbad

  Landskabsplan for en revitalisering af C. Th. Sørensens grønne anlæg ved Vestbads historiske friluftsbad. Bygherre: Rødovre og Brøndby Kommune

 • 2019

  Vi dyrker Faaborg

  Parallelkonkurrence om en strategisk udviklingsplan for Faaborg Havn og By med fokus på kystsikring, transformation, kulturarv og borgerdialog. Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania

 • 2017-2019

  Rekonstruktion af Vestbad

  Rekonstruktion af fredet, kulturhistorisk anlæg. Bygherre: Rødovre Kommune med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond

 • 2015-2019

  Vadestedet - et hverdagsrum i Ørestaden

  Blå-grøn forplads i Ørestad Syd. Pladsen knytter sig både til et offentligt, blåt gaderum ved kanalen og et grønt, privat gårdrum ved en boligbebyggelse. Bygherre: By & Havn

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016-2017

  Industriens Hus på toppen

  Genopretning af tagterrasser. Bygherre: Dansk Industri

 • 2016

  Maribo Klostersø

  Aktivering af bevaringsværdigt kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015-2016

  SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.

 • 2015-2016

  Ny Østergade - masterplan

  Planlægningskonkurrence: udvikling af jernbaneareal til ny, bæredygtig bydel i Roskilde. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015

  Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2014-2015

  Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2014

  Mariendal Kirkeplads

  Minikonkurrence: byrumsudvikling. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2014

  Byudvikling ved Fasanvej Station

  Projektkonkurrence: masterplan for et byintegreret CBS-campus. Bygherre: CBS og Frederiksberg Kommune

 • 2014

  OPP Kalvebod Brygge

  Projektkonkurrence: Byudvikling i privat/offentligt regi. Bygherre: Bygningsstyrelsen & Industriens Pension og Skanska Øresund A/S

 • 2014

  Herlufsholm Kostskole

  Konkurrenceprogram for renovering og opgradering af Den Røde Plads i Herlufsholms historiske anlæg. Bygherre: Herlufsholm og Realdania

 • 2013-2014

  Ejer Bavnehøj

  Program for en revitalisering af det fredede Ejer Bavnehøj: kulturarv som udflugtsmål - moderne liv i historiske rammer. Bygherre: Skanderborg Kommune