Signe Lund

Signe Lund

Nøglekvalifikationer

Landskabsanalyse, programmering, skitsering, idéudvikling og projektering

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2013 med speciale om religionsneutral begravelsesplads i aktivt samspil med det omkringliggende bymiljø

Erfaring

Signe Lunds særlige egenskab er hendes metodiske og samtidig poetiske tilgang til opgaverne.

Signe har indgående erfaring med udvikling af konkurrence- og projektforslag, masterplanning og byudvikling. Hun er en del af holdet bag tegnestuens udvikling af konkurrencer, hvor skitsering og visualisering indgår som en fast del af processen. Hermed bringes Signes solide kompetencer inden for visuel kommunikation i spil - et område, hun behersker kompetent og kreativt.

Signes arbejdsopgaver omfatter primært skitsering, konceptudvikling og projektering af landskabsprojekter. Hun er vant til at arbejde på tværs af skala, og har erfaring med såvel masterplanning og byudvikling som udvikling af pladser og mindre landskabsrum.

Signe arbejder stedsbestemt og med udpræget kulturhistorisk finfølelse, så ethvert givent projekt altid indskriver sig i sin kontekst.

Signe har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2013.

Udvalgte projekter

 • 2017-2019

  Rekonstruktion af Vestbad

  Rekonstruktion af fredet, kulturhistorisk anlæg. Bygherre: Rødovre Kommune med støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2015-2017

  Vadestedet - et hverdagsrum i Ørestaden. Landskabet udvikler sig over tid.

  Blå-grøn forplads i Ørestad Syd. Bygherre: By & Havn

 • 2016-2017

  Industriens Hus på toppen

  Genopretning af tagterrasser. Bygherre: Dansk Industri

 • 2016

  Maribo Klostersø

  Aktivering af bevaringsværdigt kulturmiljø omkring Domkirke og søbred: styrkede forbindelser mellem by og vand, mellem kultur og natur. Et strøg, en plads og en brygge. Bygherre: Lolland Kommune

 • 2015-2016

  SPARK

  Udvikling af bypark v. MarselisborgCentret med fokus på Sundhed, Park, Aktivitet, Rehabilitering og Klimatilpasning. Bygherre: Aarhus Kommune m.fl.

 • 2015-2016

  Ny Østergade - masterplan

  Planlægningskonkurrence: udvikling af jernbaneareal til ny, bæredygtig bydel i Roskilde. Bygherre: Roskilde Kommune

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2015

  Vestbad

  Landskabsplan for en revitalisering af C. Th. Sørensens grønne anlæg ved Vestbads historiske friluftsbad. Bygherre: Rødovre og Brøndby Kommune

 • 2014-2015

  Varde Torv

  Omlægning af byens centrale plads i kulturhistoriske omgivelser. Bygherre: Varde Kommune

 • 2014

  Herlufsholm Kostskole

  Konkurrenceprogram for renovering og opgradering af Den Røde Plads i Herlufsholms historiske anlæg. Bygherre: Herlufsholm og Realdania

 • 2013-2014

  Ejer Bavnehøj

  Revitalisering af Ejer Bavnehøj - kulturarv som udflugtsmål. Bygherre: Skanderborg Kommune