Sisi Turid Hoppe

Sisi Turid Hoppe

Nøglekvalifikationer

Skitsering, projektering og udarbejdelse af planteplaner

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science, 2008

Erfaring

Sisis arbejdsopgaver omfatter primært projektering, tilsyn og myndighedsbehandling samt projektstyring på udvalgte sager, hvor hun varetager kontakt med bygherre og andre rådgivere.

Sisi har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til fagtilsyn.

Sisi har på tværs af ansættelser beskæftiget sig indgående med projekteringsopgaver i forbindelse med bolig- og institutionsbyggeri og har således omfattende erfaring med samspillet mellem bygninger og uderum, bearbejdning af kantzoner, brand-, sikkerheds- og tilgængelighedskrav samt ankomst- og opholdsarealer. Hun har specialiseret sig inden for taghaver og beplantningsplaner.

Sisi har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden maj 2015.

Udvalgte projekter

 • 2017-2021

  LIFE Science Center

  Etablering af et visionært læringsmiljø for naturvidenskab med center og udearealer, der understøtter visionen. Bygherre: Novo Nordisk Fonden

 • 2016-2020

  ByK med TRUST - skoler og institutioner

  Strategisk partnerskab vedr. helhedsrenoveringer, kapacitetsudvidelser og nybyg/nyanlæg af skoler og daginstitutioner med fokus på bæredygtige projekter og tværfaglige, inspirerende udviklingsprocesser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2020

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2018-2019

  Kløverbladsgade

  Etablering af skråparkering i pladsudfordret gade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2013-2019

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2016-2018

  Nørre Kvarter

  Opgradering af bymiljø og trafikale forhold i Indre bys Latinerkvarter herunder etablering af mere cykelparkering og fart-dæmpende foranstaltninger. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2017

  Vestre Fjordpark - Limfjordsdrømme

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2015

  Helsingør Multipark

  Udvidelse af aktiviteter for de mindste brugere (løbehjulsbane, leg og bevægelse) i eksisterende skater-multipark på 4000 m2. Bygherre: Helsingør Kommune