Sybille Buhl Karottki

Sybille Buhl Karottki

Nøglekvalifikationer

PQ og tilbud, tværfaglig formidling, koordinering og kommunikation

Uddannelse

Cand. mag i Moderne Kultur og Kulturformidling med profil i 'Urbanitet & Æstetik', Københavns Universitet, 2018

Erfaring

Med en tværfaglig uddannelsesbaggrund og formidlingsorienteret erhvervserfaring kan Sybille både skabe konstruktiv dialog med samarbejdspartnere udadtil og inspirere til kritisk stillingtagen internt. Med fokus på videndeling i den kreative proces bidrager Sybilles tværfaglighed til dynamiske processer og tillidsfuldt samarbejde.

Uddannet i krydsfeltet mellem kunst- og kulturhistorie har Sybille bred erfaring med perspektivering af moderne samfundsforhold. Med analytisk overblik brænder hun for at formidle den gode fortælling og være med til at udvikle stedbundne potentialer, indsætte dem i en kulturhistorisk kontekst og på denne vis bidrage til gode forståelsesrammer og bæredygtige projekter.

Sybille har ansvaret for tegnestuens kommunikationsopgaver inklusiv koordinering og udarbejdelse af prækvalifikations- og tilbudsmateriale og har været ansat hos GHB siden december 2019.

Kurser og efteruddannelse

2019: PQ og kommunikation på tegnestuer, v. Jennifer Dahm Petersen

Udvalgte projekter