Tina Harrington

Tina Harrington

Nøglekvalifikationer

Projektudvikling, brugerdrevet byudvikling, byrumsdesign, projektkoordinering og grafisk formidling

Uddannelse

Afgang fra Arkitektskolen i Århus, 2013

Erfaring

Tinas hovedstyrke er hendes analytiske tilgang til opgaverne, hvor brugerorienterede løsninger kombineres med gode færdigheder inden for formidling og kommunikation.

Tina har primært beskæftiget sig med byrum og designprocesser i forbindelse med større planlægningsopgaver, og har god forståelse for lokalplaner og øvrige forhold, der vedrører masterplanning. Hun er vant til og holder af at arbejde i dialog med andre, hvilket bringer hendes tværfaglige kompetencer i spil.

Tina har omfattende erfaring med ideudvikling og skitsering. Hun er en aktiv holdspiller, der med struktureret overblik kan bidrage konstruktivt til processer i alle faser af et projekt.

Tina har været ansat hos GHB siden november 2014.

Udvalgte projekter

 • 2014-2023

  Letbane på Ring 3

  Landskabsbearbejdning af letbanestrækning på 28 km i Storkøbenhavn og design af 29 stationer. Bygherre: Hovedstadens Letbane

 • 2016-2019

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2018-2019

  Bellahøj Friluftsscene

  Renovering af fredet anlæg, herunder genopretning af siddepladser, nye trapper og et nyt sceneunderlag. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Søndergård Passage

  Ændring af trafikale forhold med fokus på sikkerhed og tilgængelighed. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2013-2017

  Vestre Fjordpark - Limfjordsdrømme

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2013-2017

  BIOWATER Climapond

  Udvikling af klimatilpasningsprojektet BIOWATER - en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, oplevelsesværdi og biodiversitet i én samlet ydelse. I samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Realdania

 • 2011-2016

  Krøyers Plads - syv byrum i havnen

  Havnepromenade, badeanlæg, bådbroer og byrum i tilknytning til ny bebyggelse. Bygherre: NCC

 • 2015

  Aalborg Kaserner

  Helhedsplan for kaserneområdet i Aalborg med fokus på bæredygtighed. Bygherre: FBE

 • 2015

  Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015

  Skodsborg Station

  Idekatalog til udvikling af stationen i samspil med Jægersborg Hegn. Bygherre: Naturstyrelsen