Tine Vogt

Tine Vogt

Nøglekvalifikationer

Skitsering og visualisering, projektering og fagtilsyn, omverdensinddragelse, planlægning med fokus på koblinger mellem byrum, trafik og tilgængelighed samt udarbejdelse af beplantnings- og belysningsplaner

Uddannelse

MSc i Landskabsarkitektur KU Science med speciale i byplanlægning, 2006
Technische Universität, Berlin, 2005

Erfaring

Tines arbejdsopgaver omfatter primært projektering af landskabsprojekter samt projektstyring på udvalgte sager, hvor hun varetager kontakt med bygherre og andre rådgivere.

Tine har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til fagtilsyn.

Tine har beskæftiget sig indgående med udviklings- og projekteringsopgaver i forbindelse med byrum med trafikale forbindelser som omdrejningspunkt. Hun har således omfattende erfaring med udformning af veje, pladser og stier. Tine har specialiseret sig særligt inden for tilgængelighed og er eksamineret tilgængelighedsrevisor.

Tine har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden september 2015 og sidder til dagligt på projektkontor i TRUST-regi.

Udvalgte projekter

 • 2016-2020

  ByK med TRUST - skoler og institutioner

  Strategisk partnerskab vedr. helhedsrenoveringer, kapacitetsudvidelser og nybyg/nyanlæg af skoler og daginstitutioner med fokus på bæredygtige projekter og tværfaglige, inspirerende udviklingsprocesser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2019

  Novozymes Innovation Campus

  Helhedsplan for og anlæg af campusområde med aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes

 • 2016-2017

  Søndergård Passage

  Ændring af trafikale forhold med fokus på sikkerhed og tilgængelighed. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune