Torben Møbjerg

Torben Møbjerg

Nøglekvalifikationer

• Sagsstyring og kvalitetssikring
• Projektledelse og projekteringsledelse
• Fagtilsyn og byggeledelse
• Arbejdsmiljøkoordinering
• Administrative og juridiske anliggender

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Erfaring

Torben Møbjerg er administrerende direktør og medejer. Udover administrativt tæft har han en grundig teknisk forståelse for sit felt. Torbens kompetenceområder omfatter alle projektfaser, og hans alsidighed udmønter sig i en værdifuld brancheviden, der kan trækkes på i alle stadier af en given arbejdsproces.

Torben arbejder på baggrund af et stort teknisk og arkitektfagligt erfaringsgrundlag både proces- og resultatorienteret. Torbens skarpe blik for detaljer gør, at han er en kapacitet inden for kvalitetssikring, og han deltager således i alle tegnestuens opgaver ved granskning af materialet for at sikre en høj standard.

Torbens faglige kvalifikationer har medvirket til at definere et højt niveau for tegnestuens tekniske løsninger og projekteringsprocedurer. Gennem årene har Torben fået indgående kendskab til anlægsteknik og entreprenørbranchens arbejdsmetoder og har derigennem opnået værdifulde kompetencer som anvendes i projekteringsforløbet. Torbens tværfaglige kompetencer skaber gode forståelsesrammer og konstruktiv dialog med kunder og samarbejdspartnere.

Torbens kompetenceområder omfatter projektudvikling, projekteringsledelse, planlægning, analyse af geotekniske undersøgelser, projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale herunder anlægsoverslag samt varetagelse af bygherrens pligter vedr. koordinering af arbejdsmiljøet. Under anlægsfasen varetager han byggeledelse, fagtilsyn samt dokumentbehandling, økonomistyring og arbejdsmiljøkoordinering.

Torben har et stort plantekendskab, der omfatter kritisk viden om planternes anvendelsesmuligheder, begrænsninger og krav til jordbundsforhold. Torben har været ankermand for udvikling af landskabsfaglige afsnit i BIPS (byggeri /informationsteknologi/ produktivitet/samarbejde, det tidligere BPS), et fælles beskrivelsesværktøj for byggeriet, som i dag fremstår som branchens de facto standard udviklet i samarbejde med PLR, KU Life og branchens leverandører.

Torben har i perioden 2002-2012 været bestyrelsesmedlem i PLR (Praktiserende Landskabsarkitekters Råd).

Torben har siden 1993 været ansat hos Ginman Harboe Borup og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Morten Borup og Jacob Fischer under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Torben er født i 1964, er gift og har et barn.

Udvalgte projekter

 • 2013-2018

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2013-2018

  Sorgenfrivang II

  Helhedsorienteret og bæredygtig renovering af bevaringsværdig boligbebyggelse i Virum. Bygherre: DAB

 • 2016-2018

  Kornblomstparken

  Ny kvarterspark på Amager. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016-2017

  Søndergård Passage

  Ændring af trafikale forhold med fokus på sikkerhed og tilgængelighed. Bygherre: Ballerup Kommune

 • 2013-2017

  Biowater

  Udvikling af klimatilpasningsprojektet BIOWATER - en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, oplevelsesværdi og biodiversitet i én samlet ydelse. I samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Realdania

 • 2015-2017

  Magnoliahuset specialinstitution

  Etablering af udearealer i forbindelse med en om- og tilbygning af børneinstitutionen Magnoliahuset. Bygherre: Frederiksberg Kommune

 • 2017

  Grønne tagterrasser

  Industriens Hus - renovering af tagterrasser. Bygherre: Dansk Industri

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2014

  Husumparken kunstgræsbane

  Etablering af kunstgræsbane i fredede omgivelser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012-2014

  Slotsholmsgade 12

  Omlægning af gårdrum i historiske og delvist fredede omgivelser. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2011-2013

  Bagsværd Ny Skole

  Ny 3-sporet skole med udearealer til alle klassetrin. Bygherre: Gladsaxe Kommune

 • 2012-2013

  Marienborg

  Ændringer af adgangsveje, parkeringsplads og belysning. Bygherre: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2012-2013

  Slotsholmsgade 10

  Renovering af ministerielt gårdanlæg, haveanlæg med brolægning, cykelpavilloner m. LAR. Bygherre: Bygningsstyrelsen

 • 2011-2012

  Kunstgræsbaner i København

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg i Nørrebroparken og Ørestad City bypark. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010-2011

  Liv og Lys i Søndermarken

  Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2010

  Kunstgræsbaner i Ryparken

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010

  Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2009

  Kronborg Slot, Württembergs Ravelin

  Rekonstruktion af voldanlæg og stensætning. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen