Torben Møbjerg

Torben Møbjerg

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring og kvalitetssikring, projektudvikling, projekt- og projekteringsledelse, udarbejdelse af udbudsmateriale, fagtilsyn og byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinering

Uddannelse

Afgang fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 1989

Erfaring

Torben Møbjerg er administrerende direktør og medejer. Udover administrativt tæft har han en grundig teknisk forståelse for sit felt. Torbens kompetenceområder omfatter alle projektfaser, og hans alsidighed udmønter sig i en værdifuld brancheviden, der kan trækkes på i alle stadier af en given arbejdsproces.

Torbens faglige kvalifikationer har medvirket til at definere et højt niveau for tegnestuens tekniske løsninger og projekteringsprocedurer. Gennem årene har Torben fået indgående kendskab til anlægsteknik og entreprenørbranchens arbejdsmetoder og har derigennem opnået værdifulde kompetencer som anvendes i projekteringsforløbet. Torbens tværfaglige kompetencer skaber gode forståelsesrammer og konstruktiv dialog med kunder og samarbejdspartnere.

Torben arbejder på baggrund af et stort teknisk og arkitektfagligt erfaringsgrundlag både proces- og resultatorienteret. Torbens skarpe blik for detaljer gør, at han er en kapacitet inden for kvalitetssikring, og han deltager således i alle tegnestuens opgaver ved granskning af materialet for at sikre en høj standard.

Torben har et stort plantekendskab, der omfatter kritisk viden om planternes anvendelsesmuligheder, begrænsninger og krav til jordbundsforhold. Torben har været ankermand for udvikling af landskabsfaglige afsnit i BIPS (byggeri /informationsteknologi/ produktivitet/samarbejde, det tidligere BPS), et fælles beskrivelsesværktøj for byggeriet, som i dag fremstår som branchens de facto standard udviklet i samarbejde med PLR, KU Life og branchens leverandører.

Torben har i perioden 2002-2012 været bestyrelsesmedlem i PLR (Praktiserende Landskabsarkitekters Råd), og sidder i dag i bestyrelsen hos Danske Arkitektvirksomheder. Torben arbejder for at sætte landskabsfagets store udviklingspotentiale ift. merværdi i fokus (klimatilpasning, by- og destinationsudvikling, social inklusion mv.).

Torben har siden 1993 været ansat hos Ginman Harboe Borup og overtog tegnestuen i januar 2001 sammen med Morten Borup og Jacob Fischer under navnet GHB Landskabsarkitekter.

Udvalgte projekter

 • 2013-2018

  Christiansborg Områdesikring

  Områdesikring af Slotsholmen: byrumsudvikling i feltet mellem tilgængelighed og sikkerhed. Bygherre: Folketinget og Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme

 • 2015-2017

  Vadestedet

  Blå-grøn forplads i Ørestad Syd. Bygherre: By & Havn

 • 2016-2017

  Industriens Hus på toppen

  Genopretning af tagterrasser. Bygherre: Dansk Industri

 • 2013-2017

  Vestre Fjordpark - Limfjordsdrømme

  Udvikling af kulturlandskab med fokus på fritidsaktiviteter og rekreativitet ved vandet. Bygherre: Aalborg Kommune

 • 2013-2017

  BIOWATER Climapond

  Udvikling af klimatilpasningsprojektet BIOWATER - en helhedsløsning, der integrerer vandhåndtering, oplevelsesværdi og biodiversitet i én samlet ydelse. I samarbejde med bl.a. Teknologisk Institut og Realdania

 • 2015-2016

  Harrestrup Å

  Naturgenopretningsprojekt. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2015

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2012

  Tagensbo Skole

  Ny skolegård med legeplads til eksisterende skole. Bygherre: Københavns Ejendomme

 • 2010-2011

  Liv og Lys i Søndermarken

  Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

 • 2011

  Novo Nordisk gårdhave

  Omdannelse af parkeringsplads til landskabelig gårdhave. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2011

  Plads v. Islands Brygge Metrostation

  Identitetsskabende velkomst til Ørestad Nord. Bygherre: By og Havn

 • 2011

  Kollektivhuset

  Ny grøn forplads til ankomst og ophold. Bygherre: Boligkontoret Danmark

 • 2010

  Kunstgræsbaner i Ryparken

  Etablering af nye boldbaner med kunstgræs i eksisterende anlæg. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2010

  Amalienborg, Frederik VIIIs Palæ

  Ny have til Kronprinsparret indpasset i det historiske anlæg. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen