Trine Bruhn

Trine Bruhn

Nøglekvalifikationer

PQ og tilbud, tværfaglig formidling, koordinering og kommunikation

Uddannelse

Cand. mag i Moderne Kultur og Formidling, Københavns Universitet, 2009

Erfaring

Trine arbejder med formidling i øjenhøjde, og hendes tværfaglige kompetencer skaber både konstruktiv dialog med samarbejdspartnere udadtil og inspirerer til kritisk stillingtagen internt. Med fokus på videndeling i den kreative proces bidrager Trines tværfaglighed til dynamiske processer og tillidsfuldt samarbejde.

Med en uddannelsesmæssig baggrund i krydsfeltet mellem æstetik og kulturhistorie har Trine bred erfaring med perspektivering af moderne samfundsforhold. Med analytisk overblik brænder hun for at formidle den gode fortælling og være med til at udvikle stedbundne potentialer, indsætte dem i en kulturhistorisk kontekst og på denne vis bidrage til gode forståelsesrammer og bæredygtige projekter.

Trine arbejder på baggrund af indgående erfaring med projektarbejde både proces- og resultatorienteret. Trines sans for sprogets arkitektur gør, at hun er en kapacitet inden for kvalitetssikring, og hun deltager i tillæg til klassiske kommunikationsopgaver i mange af tegnestuens opgaver.

Trine har ansvaret for tegnestuens kommunikationsopgaver inklusiv koordinering og udarbejdelse af prækvalifikations- og tilbudsmateriale og har været ansat hos GHB siden februar 2012.

Udvalgte projekter

 • Strategic development plan for Faaborg

 • 2014-2019

  KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret klimatilpasning. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2013-2016

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015

  Herman Bangs Plads

  Minikonkurrence: etablering af nærgenbrugsstation og udvikling af grønt byrum. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014

  Bording

  Indbudt projektkonkurrence: Relationsbaseret byudvikling. Bygherre: Ikast-Brande Kommune

 • 2012

  "Steder i Landskabet"

  Program for naturformidling via besøgsteder af høj arkitektonisk kvalitet. Kunde: Realdania