Trine Dybdal Emmersen

Trine Dybdal Emmersen

Nøglekvalifikationer

Projekteringsledelse, sagsstyring, skitsering, LAR, projektering og fagtilsyn

Uddannelse

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2007

Kompetencer

Trine Dybdal er en erfaren og kvalitativ bevidst projekteringsmedarbejder, der udover faglig ballast og tværfaglig kompetence kan bidrage med en stærk kommunikationsprofil og gode samarbejdsevner.

Erfaring

Trine har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til udbud og efterfølgende fagtilsyn. Hun koordinerer opgaver og håndterer faseskift med stort overblik og tværfaglig forståelse.

Som sagsarkitekt arbejder Trine med landskabsbearbejdning og tilpasning af løsninger i feltet mellem æstetik og funktionalitet. Trine har bred og god erfaring med etablering af uderum og læringsmiljøer i bytætte områder. Et indgående træ- og plantekendskab omfatter bl.a. kritisk viden om anvendelses-muligheder, LAR og etableringsforhold.

Trine har beskæftiget sig indgående med uderum målrettet brugerne dvs. hvor aktiv involvering af interessenter og den sociale værdi i vores fælles udearealer prioriteres højt. Anvendelighed, tilgængelighed og holdbarhed er et ufravigeligt krav i alle GHB-projekter. Derfor arbejder Trine altid med stor materialebevidsthed og drift og vedligehold medtænkes fra starten.

Trine har arbejdet på projekter med stor kompleksitet, hvor en prioritering af indsatsen, og en pragmatisk tilgang til opgaverne har været afgørende. Trine er god i en direkte, konstruktiv dialog med samarbejdspartnere og entreprenører.

Trine har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden sin afgang i marts 2007, og har i perioden august 2009 til november 2011 fungeret som tillidsrepræsentant.

Trine er født i 1977 i København, og bor i Valby med sin mand og deres tre børn.

Udvalgte projekter

 • 2014-2018

  KlimaByen, Middelfart

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2016-2017

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2015-2016

  Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2014-2015

  Gammel Jernbanevej, Valby

  Byrumsforbedringer med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2012-2013

  Ordrup bydelsfornyelse

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2011-2013

  Bagsværd Ny Skole

  Ny 3-sporet skole med udearealer til alle klassetrin. Bygherre: Gladsaxe Kommune

 • 2011-2013

  Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med leg og LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2012

  Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009-2010

  Lindeskoven i Glostrup

  Renovering af boligbebyggelsens friarealer. Bygherre: Glostrup Boligselskab