Trine Dybdal Emmersen

Trine Dybdal Emmersen

Nøglekvalifikationer

Sagsstyring, skitsering, myndighedsbehandling, projektering og fagtilsyn. LAR-løsninger, legepladssikkerhed, beplantning og bevægelsesaktiviteter.

Uddannelse

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2007

Kompetencer

Trine Dybdal er en erfaren og kvalitativ bevidst landskabsarkitekt, der udover faglig ballast og tværfaglig kompetence kan bidrage med en stærk kommunikationsprofil og gode samarbejdsevner.

Erfaring

Trine har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til udbud og efterfølgende fagtilsyn. Hun koordinerer opgaver og håndterer faseskift med stort overblik og tværfaglig forståelse.

Som sagsarkitekt arbejder Trine med landskabsbearbejdning og tilpasning af løsninger i feltet mellem æstetik og funktionalitet. Trine har bred og god erfaring med etablering af uderum og læringsmiljøer i bytætte områder. Et indgående træ- og plantekendskab omfatter bl.a. kritisk viden om anvendelses-muligheder, LAR og etableringsforhold.

Trine har beskæftiget sig indgående med uderum målrettet brugerne dvs. hvor aktiv involvering af interessenter og den sociale værdi i vores fælles udearealer prioriteres højt. Anvendelighed, tilgængelighed og holdbarhed er et ufravigeligt krav i alle GHB-projekter. Derfor arbejder Trine altid med stor materialebevidsthed og drift og vedligehold medtænkes fra starten.

Trine har arbejdet på projekter med stor kompleksitet, hvor en prioritering af indsatsen, og en pragmatisk tilgang til opgaverne har været afgørende. Trine er god i en direkte, konstruktiv dialog med samarbejdspartnere og entreprenører.

Trine har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden sin afgang i marts 2007, og har i perioden august 2009 til november 2011 fungeret som tillidsrepræsentant.

Udvalgte projekter

 • Børnehuset Espelunden

 • 2016-2020

  Peder Lykke Skolen

  Renovering og udvidelse: udearealerne udvikles med især bevægelse, leg og læring for øje. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2019-2020

  Middelfart Marina

  "Marina med mere" - et multifunktionelt og aktivt mødested, hvor aktivitetsmuligheder på både vand og land tiltrækker flere og nye brugere. Bygherre: Middelfart Kommune

 • 2018-2020

  Hestemøllestræde i Helsingør

  Renovering og opdatering af historisk gade og en vigtig forbindelse, herunder klimatilpasning og øgede tilgængelighedshensyn. Bygherre: Helsingør Kommune

 • 2014-2019

  KlimaByen i Middelfart

  Byplanlægning med integreret klimatilpasning. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2013-2016

  Værnedamsvej - byrumsforbedringer

  5 idéskitser med fokus på gadens særlige identitet til brug for borgerdialog om gadens fremtid mht. trafiksikkerhed og byliv. Den valgte løsning blev projekteret og udført i 2016. Bygherre: København og Frederiksberg Kommune

 • 2015-2016

  Skovmoseskolen

  Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse på tværs af special- og normalområdet. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2016

  Islev Torv

  Fornyelse af torvet i Islev bymidte, så det bliver et rart mødested for bydelens borgere. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2013-2016

  Husumparken

  Bevægelsesrum med terrænvariation og træningsfaciliteter i landskabet. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015

  Gammel Jernbanevej, Valby

  Byrumsforbedringer og cyklistforbedrende tiltag med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2014-2015

  Islev Skole

  Fornyelse og aktivering af stedets potentiale. Bygherre: Rødovre Kommune

 • 2011-2015

  Carlsberg

  Smukkere og trafikalt bedre adgangsforhold til den nye bydel. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2013-2014

  Boligområdet Baunebakken

  Gennem flere forskellige tiltag, synlige som usynlige, på stier, grønne arealer og legepladser ændres regnvandshåndteringen i bebyggelsen Baunebakken. Bygherre: HOFOR

 • 2013-2014

  Marielyst Torv og Strandstrøg

  Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune

 • 2012-2013

  Irmatorvet i Ordrup

  Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse udføres små opholdssteder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej. Bygherre: Gentofte Kommune.

 • 2012-2013

  Gentofte bydelsfornyelse

  Den centrale del af Gentofte herunder Gentoftegade og torvet får en ny grøn arkitektonisk identitet. Bygherre: Gentofte Kommune

 • 2011-2013

  Sundholmskvarterets Områdeløft

  Kvarterløftprojekt med revitalisering af forløb, gader og pladser. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med leg og LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold i forbindelse med de fredede bygninger på Favrholm. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2012

  Tagensbo Skole

  Ny skolegård med legeplads til eksisterende skole. Bygherre: Københavns Ejendomme

 • 2009-2012

  Vester Voldgade

  Hele gadeprofilet fra Jarmers Plads til Havneløbet ændres fra vej til promenade. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2010

  Gråbrødre Plads

  Fornyelse af byens ældste plads med vandkunst og granitmonolitter. Bygherre: Odense Kommune

 • 2009-2010

  Lindeskoven i Glostrup

  Renovering af boligbebyggelsens friarealer. Bygherre: Glostrup Boligselskab

 • 2008

  Øcity Bypark

  Fornyelse af bypark med nye opholdsarealer og aktivitetsfelter. Bygherre: Grundejerforeningen Ørestad City