Trine Dybdal Emmersen

Trine Dybdal Emmersen

Nøglekvalifikationer

Projekteringsledelse, sagsstyring, skitsering, LAR, projektering og fagtilsyn

Uddannelse

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab 2007

Kompetencer

Trine Dybdal er en erfaren og kvalitativ bevidst projekteringsmedarbejder, der udover faglig ballast og tværfaglig kompetence kan bidrage med en stærk kommunikationsprofil og gode samarbejdsevner.

Erfaring

Trine har arbejdet med alle faser af et projekt, hvilket gør hende i stand til at udføre opgaver fra idéfase over projektering til udbud og efterfølgende fagtilsyn. Hun koordinerer opgaver og håndterer faseskift med stort overblik og tværfaglig forståelse.

Som sagsarkitekt arbejder Trine med landskabsbearbejdning og tilpasning af løsninger i feltet mellem æstetik og funktionalitet. Trine har bred og god erfaring med etablering af uderum og læringsmiljøer i bytætte områder. Et indgående træ- og plantekendskab omfatter bl.a. kritisk viden om anvendelses-muligheder, LAR og etableringsforhold.

Trine har beskæftiget sig indgående med uderum målrettet brugerne dvs. hvor aktiv involvering af interessenter og den sociale værdi i vores fælles udearealer prioriteres højt. Anvendelighed, tilgængelighed og holdbarhed er et ufravigeligt krav i alle GHB-projekter. Derfor arbejder Trine altid med stor materialebevidsthed og drift og vedligehold medtænkes fra starten.

Trine har arbejdet på projekter med stor kompleksitet, hvor en prioritering af indsatsen, og en pragmatisk tilgang til opgaverne har været afgørende. Trine er god i en direkte, konstruktiv dialog med samarbejdspartnere og entreprenører.

Trine har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden sin afgang i marts 2007, og har i perioden august 2009 til november 2011 fungeret som tillidsrepræsentant.

Udvalgte projekter

 • 2014-2019

  KlimaByen: Vandet viser vejen

  Byplanlægning med integreret regnvandshåndtering. Bygherre: Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

 • 2011-2013

  Skotlands Plads med leg og LAR

  Som del af større områdeløft med tema om miljø er der på pladsen arbejdet med forsinkelse og nedsivning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune

 • 2011-2013

  Favrholm kursuscenter

  Etablering af ny ankomst, parkering og gårdhaver til ophold. Bygherre: Novo Nordisk

 • 2009-2011

  Dantes Plads v. Glyptoteket

  Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune