Trine Larsen

Trine Larsen

Nøglekvalifikationer

Skitsering og projektering, beplantning og formidling

Uddannelse

Landskabsarkitekt, Københavns Universitet

Kompetencer

Trine bidrager til et projekt med en praksisnær og procesorienteret tilgang, der drives af passionen for at arbejde med natur, byrum og mennesker, og gerne det hele på samme tid. "Jeg vil gerne være med til at skabe bevægelse" - Trine

Erfaring

Trine har i løbet af sin studietid været i to praktikforløb, det ene på landskabstegnestuen Landslag i Reykjavik, det andet på landskabstegnestuen Opland i København. Desuden har hun arbejdet som studentermedhjælper hos Dansk Arkitektur Center samt Danmarks Naturfredningsforening og tager således en bred og farverig vifte af erfaringer med sig ind i sit første job som færdiguddannet: fra proces- og projektudvikling over tekniske praksisser til formidlingsopgaver.

Trine har været ansat som landskabsarkitekt hos GHB siden maj 2017, og sidder til dagligt på projektkontor i TRUST-regi

Udvalgte projekter

  • 2016-2020

    ByK med TRUST - skoler og institutioner

    Strategisk partnerskab vedr. helhedsrenoveringer, kapacitetsudvidelser og nybyg/nyanlæg af skoler og daginstitutioner med fokus på bæredygtige projekter og tværfaglige, inspirerende udviklingsprocesser. Bygherre: Københavns Kommune