GHB Landskabsarkitekter søger to projekterende landskabsarkitekter med +5 års erfaring

16. mar 2018

GHB Landskabsarkitekter søger to projekterende landskabsarkitekter med +5 års erfaring

Vi har glædeligvis travlt med at løfte en bred vifte af opgaver. Og flere er på vej. Derfor udvider vi tegnestuen med nye medarbejdere, som kan indgå i vores dynamiske team af engagerede landskabsarkitekter og arkitekter.
Du vil blive en del af et hold, der mener, at den arkitektoniske udformning udspringer af stedets særlige kvaliteter og kontekst. Og hvor vi skaber landskaber og uderum ud fra en materialebevidst og bæredygtig vision om poesi, inspiration og funktionalitet i øjenhøjde.

Hvis svaret er ja, glæder vi os til at modtage din ansøgning inkl. portfolie og CV til Jacob Fischer, jf@ghb-landskab.dk
Samtaler afholdes løbende. Stillingerne ønskes besat snarest. Arbejdssproget er dansk, og der er tale om fastansættelser.

GHB prækvalificeret til skybrudsprojekt i Sydhavnen

9. feb 2018

GHB prækvalificeret til skybrudsprojekt i Sydhavnen

Sammen med Moe, Platant og Amphi Consult er GHB Landskabsarkitekter udvalgt til næste runde af den spændende opgave omkring Karens Minde Aksen - et 37.000 m² stort projektområde, hvor klimatilpasning og byrumsudvikling skal gå hånd i hånd:

# 15.000 m3 regnvand skal forsinkes og ledes gennem projektområdet
# de rekreative kvaliteter skal synliggøres og der skal skabes bedre udendørs rammer for aktiviteter for flere typer af brugere
# området skal udvikles sammen med Sydhavnerne
#den grønne stiforbindelse gennem kvarteret skal styrkes og tryghed og tilgængelighed højnes

Ny GHB-publikation tegner 10 års vækst og virke

6. feb 2018

Ny GHB-publikation tegner 10 års vækst og virke

”Rummene under åben himmel er vores arbejdsområde. Vi kalder dem landskabsrum. Landskabsrummene er både til nytte og nydelse. I samfund som det danske, med stort materielt og socialt overskud, forventes det tillige, at vores landskabsrum byder på oplevelsesforløb og inviterer til fællesskab. Det er i udformningen af landskabsrummene, at landskabsarkitekturens magi opstår”. – fra indledningen

Landskabsarkitektur er både håndværk og kunst. Har både egenværdi og nytteværdi. Vi sætter via et udvalg af tegnestuens projekter fokus på landskabsarkitekturens mangefacetterede virkemidler til at skabe langtidsholdbar værdi for menneskene og for miljøet.

Husk at få et eksemplar med under armen næste gang vi ses.

GHB støtter Danmarksindsamlingen 2018

30. jan 2018

GHB støtter Danmarksindsamlingen 2018

Årets indsamling går til børn uden hjem. FN vurderer, at der er op mod 150 millioner gadebørn i verden. Og millioner af børn lever i flygtningelejre. Børn, der vokser op uden et barndomshjem og lever på flugt fra krig, fattigdom, sult og sygdom. DR og humanitære organisationer samler derfor ind til 12 konkrete projekter i Afrika og Asien for at hjælpe børn uden hjem.

Som eksempel på værdien af vores støttebeløb på 15.000 kr. kan omkring 100 gadebørn få juridisk bistand til at blive genforenet med deres familier i Somalia.