Prækvalificeret til klimasikring i Kolding

6. apr 2020

Prækvalificeret til klimasikring i Kolding

GHB Landskabsarkitekter er sammen med Orbicon blandt de fem teams, der er blevet prækvalificeret til klimasikring af Vifdam og Slotssøen i Kolding. Dette område er, lige som mange andre steder i landet, udfordret af overfladevand ved skybrud og længerevarende regn og for at imødekomme disse udfordringer skal området nu klimatilpasses.

GHB vinder konkurrencen om iscenesættelse og formidling af Gurre Slotsruin

11. mar 2020

GHB vinder konkurrencen om iscenesættelse og formidling af Gurre Slotsruin

*Gurre Slotsruin – Et Relief i Landskabet *
GHB Landskabsarkitekter vil med vinderforslaget aktivere landskabet og bruge det til at iscenesætte ruinen og de fortællinger, der knytter sig til den. Ved at reetablere det oprindelige vådområde, som Gurre blev opført i, vil vi ikke blot revitalisere stedets historie og identitet, men ligeledes bidrage med miljømæssige fordele. Her skal landskabet fremkaldes ved at tilsætte vand og historien formidles ved at lede de besøgende rundt på stedet.

Læs mere om projektet her.

Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

21. feb 2020

Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

Klimaforandringerne er en realitet og på sigt vil stigende vandspejl og hyppigere stormfloder få stor betydning for de kystnære kommuner. Dragør Kommune er med sin 13 km lange kystlinje og lave beliggenhed i landskabet særlig udsat, og staten og EU har derfor udpeget kommunen som et af de ti mest sårbare områder i Danmark.

I et partnerskab har Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet bevilliget støtte til Dragør Kommunes pilotprojekt ”Klimarobust Kystkommune” under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

GHB Landskabsarkitekter er blandt de tre teams, der er blevet prækvalificeret til deltage i parallelkonkurrencen om en strategisk udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune.

Teamet består, ud over GHB, af Hele Landet – Sociale Arkitekter, CORNELIUS VÖGE Atelier for Arkitektur og Tyréns rådgivende ingeniør.

Fotokreditering: Dragør Kommune

GHB prækvalificeret til "Åen tilbage til byen" i Horsens

31. jan 2020

GHB prækvalificeret til "Åen tilbage til byen" i Horsens

GHB er sammen med Transform blandt de tre teams, der er blevet udvalgt til at deltage i parallelkonkurrencen om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.

Som en del af byudviklingen ønsker Horsens Kommune at genåbne Bygholm Å. Dele af Åkvarteret er i dag præget af biltrafik, der i høj grad opleves som en barriere mellem by og havn. Ved at reetablere åens nordlige udløb i havnen ønsker kommunen at nedbryde denne barriere og i stedet forstærke forbindelsen for bløde trafikanter. Nye pladser og rekreative blå-grønne byrum skal være en katalysator for et attraktivt byliv både for Horsens indbyggere og turister og understøtte den positive udvikling i byen med tilvækst i tilflytning, erhvervs- og kulturliv samt turisme. Genåbningen af Bygholm Å, de nye byrum og omlægningen af trafikken skal ligeledes indgå i klimatilpasningen for Horsens midtby.

Teamet består ud over GHB og Transform og Viggo Madsen rådgivende ingeniør, Trafikplan, Dansk Energy Management og konsulent Rikke Stenbro (Substrata).