Klimaløsning vinder over vandet

6. aug 2019

Klimaløsning vinder over vandet

Da Middelfart i sidste uge blev ramt af et voldsomt regnvejr, beviste Klimabyen sit værd: den innovative håndtering af regnvand forhindrede oversvømmelser og skader i ellers udsatte, lavtliggende kvarterer.

"Selvom vi stadig mangler enkelte etaper og anlægsarbejde på KlimaByen, så kan vi konstatere, at den første alvorlige test af området, ser ud til at være bestået..., forklarer projektleder for KlimaByen Pernille Svane"

-"Der er ingen tvivl om, at etableringen af løsninger, som KlimaByen kan gøre en stor forskel. Både for de enkelte husejere, som bliver mindre udsat, men også samfundsøkonomisk, fordi løsningen er væsentligt billigere end at udvide kloakkerne, og fordi vi i højere grad undgår de dyre følgeskader på infrastruktur og bygninger, som skybrud ofte fører med sig, forklarer konstitueret kommunaldirektør og Teknik- og Miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen"

Artikel: Trodsede monsterregn: Lavtliggende bydel reddet af klimaløsninger

Om blot et par måneder står Klimaby-projekterne færdige, og det er en ære og fornøjelse at have bidraget til dette langtidsholdbare værk. Klimabyen er Danmarks største sammenhængende klimatilpasningsprojekt og er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem ADEPT, Orbicon, Bascon, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand, GHB Landskabsarkitekter og borgerne i Middelfart.

Prækvalificeret til Ndr. Frihavngade

5. jul 2019

Prækvalificeret til Ndr. Frihavngade

Nordre Frihavnsgade er led i Københavns Kommunes ambitiøse Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025, der understøtter et politisk ønske om at få flere til at cykle. Nordre Frihavnsgade indgår i denne plan, men der lægges i programmet ikke op til, at der etableres cykelsti, men at gaden i stedet anlægges som cykelgade grundet manglende plads.

GHB er sammen med Sweco prækvalificeret til tilbudsrunden. Vi glæder os over muligheden for at fortsætte det gode samarbejde fra bl.a. omlægningen af Vestergade i Indre By til cykelgade tidligere på året.

Prækvalificeret til Harrestrup Å

4. jul 2019

Prækvalificeret til Harrestrup Å

Vi er sammen med Sweco bandt de 5 udvalgte teams, der skal give tilbud på Harrestrup Å i Vigerslevparken. Projektet omfatter naturgenopretning, skybrudshåndtering og klimatilpasning og består af opsamling af et omfattende materialegrundlag, en prioritering af eksisterende forslag, omverdensinddragelse og sidst, men naturligvis ikke mindst, anlæg af den endelige løsning.

En løsning, der kan løfte visionen om, at Vigerslevparken i fremtiden rummer løsninger for regnvandshåndtering, som er integreret i parklandskabet på en måde, der skaber rumlige kvaliteter, styrker egenarten og bylivet samt højner naturværdien i parken.

Prækvalificeret til "Vestkysten viser vejen"

4. jul 2019

Prækvalificeret til "Vestkysten viser vejen"

Vi glæder os over, at vi i godt selskab med Hele Landet, Rømer Agency og Valentin Trafik er prækvalificeret til en række strategisk-fysiske udviklingsplaner langs Vestkysten.

Realdania støtter udviklingsplanerne, og du kan læse mere her