Kollegial workshop med fokus på børn og unge

20. jan 2017

Kollegial workshop med fokus på børn og unge

Ca. en gang om måneden afholder vi Kollegial workshop, hvor vi videndeler med udgangspunkt i en uformel faglig debat. Denne gang var emnet skolegårde og udemiljøer for unge, og vi vil gerne takke vores to eksterne oplægsholdere: Märit Jansson for at bidrage med forskningsbaseret viden om emnet med brugernes perspektiv i fokus. Og Anne Dahl Refshauge, som med en PhD i legepladser, udvidede vores horisont inden for legepladsdesign. Herligt med erfaringsindspark og inspiration til GHBs mange aktuelle skoleprojekter.