Fra Byggeaffald til Ressource

30. apr 2019

Fra Byggeaffald til Ressource

GHB Landskabsarkitekter har i samarbejde med Teknologisk Institut, Malmos, Out of Office og Norrecco opnået medfinansiering fra Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri til at undersøge, hvordan vi får branchens store potentiale for ressourceudnyttelse bedre i spil.

Udover at demonstrere, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan opgraderes til højkvalitetsprodukter og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter, er formålet at skabe dialog i branchen, løfte vidensniveauet og forhåbentligt inspirere til at bryde med vanetænkningen.

Læs mere: Inno Byg