Strategisk udvikling af Faaborg

10. apr 2019

Strategisk udvikling af Faaborg

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres? Hvordan forbindes den gamle bymidte og det omkringliggende landskab, og hvordan sikres by og havn mod stormflod?

Disse spørgsmål skal tre hold være med til at løse i en konkurrence om at skabe en udviklingsplan for Faaborg, som også gør byen mere attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv. GHB er prækvalificeret i godt selskab med Kjellander Sjöberg, professor og arkitekt Mogens A. Morgen, Realise og Tyréns, mens samarbejdspartnerne i parallelkonkurrencen anføres af henholdsvis ADEPT og SLA.

Udviklingsplanen skal blandt andet skitsere, hvordan man kan udnytte Faaborgs tre udviklingsområder: Slagterigrunden, banegårdsområdet og kulturområdet. Derudover er klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur i fokus.