GHB og COWI vinder ny opgave i Helsingør

7. nov 2018

GHB og COWI vinder ny opgave i Helsingør

Hestemøllestræde er en vigtig forbindelse, der kobler kulturhavnen og Helsingørs historiske bykerne. Det er derfor vigtigt, at strædet kommer til at fremstå åbent, attraktivt og inviterende. Samtidig er der ifm. en opdatering af byrummet en række behov, der skal imødekommes som klimatilpasning og tilgængelighedshensyn.

Vi går til opgaven med respektfuld stillingtagen til de historiske omgivelser, så alle nye tiltag nænsomt kommer til at indgå i de eksisterende kvaliteter, der er med til at skabe kvarterets stemningsfyldte miljø.