GHB prækvalificeret til "Åen tilbage til byen" i Horsens

31. jan 2020

GHB prækvalificeret til "Åen tilbage til byen" i Horsens

GHB er sammen med Transform blandt de tre teams, der er blevet udvalgt til at deltage i parallelkonkurrencen om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.

Som en del af byudviklingen ønsker Horsens Kommune at genåbne Bygholm Å. Dele af Åkvarteret er i dag præget af biltrafik, der i høj grad opleves som en barriere mellem by og havn. Ved at reetablere åens nordlige udløb i havnen ønsker kommunen at nedbryde denne barriere og i stedet forstærke forbindelsen for bløde trafikanter. Nye pladser og rekreative blå-grønne byrum skal være en katalysator for et attraktivt byliv både for Horsens indbyggere og turister og understøtte den positive udvikling i byen med tilvækst i tilflytning, erhvervs- og kulturliv samt turisme. Genåbningen af Bygholm Å, de nye byrum og omlægningen af trafikken skal ligeledes indgå i klimatilpasningen for Horsens midtby.

Teamet består ud over GHB og Transform og Viggo Madsen rådgivende ingeniør, Trafikplan, Dansk Energy Management og konsulent Rikke Stenbro (Substrata).