GHB prækvalificeret til skybrudsprojekt i Sydhavnen

9. feb 2018

GHB prækvalificeret til skybrudsprojekt i Sydhavnen

Sammen med Moe, Platant og Amphi Consult er GHB Landskabsarkitekter udvalgt til næste runde af den spændende opgave omkring Karens Minde Aksen - et 37.000 m² stort projektområde, hvor klimatilpasning og byrumsudvikling skal gå hånd i hånd:

# 15.000 m3 regnvand skal forsinkes og ledes gennem projektområdet
# de rekreative kvaliteter skal synliggøres og der skal skabes bedre udendørs rammer for aktiviteter for flere typer af brugere
# området skal udvikles sammen med Sydhavnerne
#den grønne stiforbindelse gennem kvarteret skal styrkes og tryghed og tilgængelighed højnes