GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

21. sep 2018

GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

I 2013 udarbejdede GHB i samarbejde med Lokaludvalget for Brønshøj-Husum en visionsplan for renovering af Bellahøj friluftsscene. Visionsplanen beskriver de fysiske ændringer og genopretningsarbejder, der er nødvendige for, at Bellahøj friluftsscene igen bliver en attraktion for lokalområdet og resten af byen samt kan bestå i fremtiden. Det glæder os, at vi netop har vundet opgaven med at udføre renoveringen, og dermed får lov til at føre visionerne ud i livet.

Opgraderingen af friluftsscenen indgår som del af en generel opgradering af området, hvor også Bellahøjhusene er en del af udviklingsplanen. GHB Landskabsarkitekter står for renovering af uderummene og således sikres kontinuitet i renoveringen af C. Th. Sørensens bevaringsværdige landskab.