Grøn byggemodning i Hvissinge Øst - 10 år senere

25. okt 2018

Grøn byggemodning i Hvissinge Øst - 10 år senere

I 2008 påbegyndte GHB Landskabsarkitekter i samarbejde med Glostrup Kommune arbejdet med at modne det naturskønne Hvissinge til kommende boligområde. Vi udarbejdede en helhedsplan for infrastruktur og grønne friarealer. I dag er beboerne for længst flyttet ind og kan nyde det to-delte landskab omkring et vådområde med skov mod nord, og et engområde mod syd, der i sin tid gjorde, at vi anlagde et grønt strøg i midten som et stort samlende område med udgangspunkt i stedets eksisterende forhold og kvaliteter. Design- og beplantningsstrategien spejler med sit delvist sirlige, delvist vilde udtryk henholdsvis de beboede områder og naturen og udtrykket kommer for alvor til sin ret her godt 10 år efter.

Se projektet