Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

7. jan 2020

Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

Søndag d. 22. december blev de nye udearealer ved Hendriksholm Kirke indviet.

Hendriksholm Kirke blev tegnet af arkitekt Richard Jessen i 1961 og siges at være Danmarks første protestantiske kirke bygget i beton. Bygningens karakteristiske arkitektoniske og grafiske udtryk i lys beton har præget udformningen af den nye forplads og tilgrænsende parkeringsplads.

For at skabe sammenhæng mellem kirke og uderum afspejler pladsens materialevalg og figurative udformning den tilstødende kirkefacades materialevalg og geometri. De diskrete korsmotiver, som kirkens tårn er udsmykket med, er ligeledes indarbejdet som mønstermotiv i belægningen.

Kirken har desuden benyttet fisken som symbol, der går igen som motiv i et nyetableret staudebed. Derudover er diskrete fisk præget ned i de hvide betonbånd i pladsens belægning, hvor de i små stimer leder besøgende ind i kirken.