Klimabyen Middelfart vinder DANVAS klimapris 2018

14. nov 2018

Klimabyen Middelfart vinder DANVAS klimapris 2018

Juryen lagde særligt vægt på anlægsprojekterne i Allékvarteret og i Skovkvarteret. Her håndteres regnvandet så vidt muligt lokalt på parcellerne, men ledes også videre til regnbede, og ender i Lillebælt. Alle veje i områderne er afkoblet fra fælleskloakken, så også regnvandet herfra håndteres lokalt – i render eller regnbede. I tilfældet af ekstremregn, der ikke kan rummes i en af de mange LAR-løsninger, er vejene udformet, så kørebanetracéet kan bruges til at aflede store mængder regn.

DANVA præmierer bl.a. på baggrund af løsningernes fremtidssikrede, bæredygtige og multifunktionelle aspekt. Men også Klimabyens omfang, vision og engagement var udslagsgivende i bedømmelsen: "Med en lang række eksempler på klimatilpasninger, byder projektet på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske ikke endnu er kommet i gang" udtaler Lars Fischer, Informationschef i DANVA.

Se projektet