Landskabet omkring Niels Bohr Bygningen

7. jun 2019

Landskabet omkring Niels Bohr Bygningen

Niels Bohr Bygningen bliver en del af Københavns Universitets naturvidenskabelige fakultet og bliver opført i universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbydelen "Nørre Campus".

Uderummene fungerer både som bygningsrelaterede udearealer med praktiske funktioner og som offentlige rum, der indskriver sig i bystrukturen og henvender sig til en bred skare af mennesker med mange forskellige ærinder. Her er det en af stedets 6 såkaldte regnhaver, der lige nu ligger som en lille grøn oase midt på en travl byggeplads, hvor mange dygtige fagligheder fortsat er i gang.

I samarbejde med Christensen og co., VLA og Rambøll.

Se projektet