GHB valgt som totalrådgiver til Middelfart Marina

27. jun 2019

GHB valgt som totalrådgiver til Middelfart Marina

GHB skal sammen med ADEPT og MOE bidrage til udviklingen af Middelfarts ”blå” centrum med løsninger, der både har egenværdi og er med til at aktivere og forskønne Marinaen. Og som samtidig bidrager til sammenhængskraften i kommunen og understøtter landskabet og infrastrukturen i området.

Ambitionen er, at Middelfart Marina skal være et fyrtårn for rekreative aktiviteter og et eksempel på, hvordan en traditionel marina kan blive til et multifunktionelt og aktivt mødested, hvor aktivitetsmuligheder på både vand og land tiltrækker flere og nye brugere.

Land+ landskabsarkitekter udarbejdede i 2018 en masterplan, som projektforslaget således bliver en viderebearbejdning af. De rekreative områders funktion, disponering og udformning skal sammentænkes, så de fremstår som en fysisk sammenhængende helhed.

Middelfart Kommune ønsker, at der tilrettelægges og gennemføres en inddragelses- og idégenereringsproces, som involverer såvel eksisterende som potentielle nye brugere af marinaen. Processen skal munde ud i et projektforslag med en sammenhængende disponering af de rekreative områder, der medvirker til udmøntning af ”Vision for Middelfart Marina – den rekreative del, 2019”.

Udover bygherre og borgere kommer Lokale- og Anlægsfonden til at være aktive medspillere - de følger projektet tæt, og vi glæder os til et konstruktivt samarbejde hele vejen rundt.