Nørre Kvarter

9. dec 2016

Nørre Kvarter

Nørre Kvarter dækker over området omkring Vestergade, Studiestræde, Kattesundet, Larsbjørnsstræde og Teglgårdsstræde i indre København. GHB og Sweco har vundet opgaven med at forbedre de trafikale forhold og skabe fleksible byrum, der understøtter kvarterets stedsspecifikke kvaliteter.