GHB-publikation tegner 10 års vækst og virke

6. feb 2018

GHB-publikation tegner 10 års vækst og virke

”Rummene under åben himmel er vores arbejdsområde. Vi kalder dem landskabsrum. Landskabsrummene er både til nytte og nydelse. I samfund som det danske, med stort materielt og socialt overskud, forventes det tillige, at vores landskabsrum byder på oplevelsesforløb og inviterer til fællesskab. Det er i udformningen af landskabsrummene, at landskabsarkitekturens magi opstår”. – fra indledningen

Landskabsarkitektur er både håndværk og kunst. Har både egenværdi og nytteværdi. Vi sætter via et udvalg af tegnestuens projekter fokus på landskabsarkitekturens mangefacetterede virkemidler til at skabe langtidsholdbar værdi for menneskene og for miljøet.

Husk at få et eksemplar med under armen næste gang vi ses.