Ørestadens nyeste byrum, Vadestedet

4. jun 2018

Ørestadens nyeste byrum, Vadestedet

Vadestedet knytter sig både til et offentligt, blåt gaderum ved kanalen og et grønt, privat gårdrum ved en boligbebyggelse. Da der på pladsen er direkte adgang til fem af boligens indgange, var det hensigtsmæssigt at inddele stedet i zoner med forskellig grad af privat- og offentlighed.

Regnvand kan samle sig i fugerne mellem de specialdesignede fliser. Når det regner meget, er kun flisernes øvre flade synlig. Fliserne får funktion og karakter af trædesten - der opstår et vadested.

På sigt vil beplantningen fra de grønne øer vokse ind mellem fugerne og skabe et frodigt, kontrastfyldt og sansemættet by- og haverum.