Prækvalificeret til Harrestrup Å

4. jul 2019

Prækvalificeret til Harrestrup Å

Vi er sammen med Sweco bandt de 5 udvalgte teams, der skal give tilbud på Harrestrup Å i Vigerslevparken. Projektet omfatter naturgenopretning, skybrudshåndtering og klimatilpasning og består af opsamling af et omfattende materialegrundlag, en prioritering af eksisterende forslag, omverdensinddragelse og sidst, men naturligvis ikke mindst, anlæg af den endelige løsning.

En løsning, der kan løfte visionen om, at Vigerslevparken i fremtiden rummer løsninger for regnvandshåndtering, som er integreret i parklandskabet på en måde, der skaber rumlige kvaliteter, styrker egenarten og bylivet samt højner naturværdien i parken.