Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

21. feb 2020

Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

Klimaforandringerne er en realitet og på sigt vil stigende vandspejl og hyppigere stormfloder få stor betydning for de kystnære kommuner. Dragør Kommune er med sin 13 km lange kystlinje og lave beliggenhed i landskabet særlig udsat, og staten og EU har derfor udpeget kommunen som et af de ti mest sårbare områder i Danmark.

I et partnerskab har Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet bevilliget støtte til Dragør Kommunes pilotprojekt ”Klimarobust Kystkommune” under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

GHB Landskabsarkitekter er blandt de tre teams, der er blevet prækvalificeret til deltage i parallelkonkurrencen om en strategisk udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune.

Teamet består, ud over GHB, af Hele Landet – Sociale Arkitekter, CORNELIUS VÖGE Atelier for Arkitektur og Tyréns rådgivende ingeniør.

Fotokreditering: Dragør Kommune