Arkitektur og Verdensmål

19. dec 2018

Arkitektur og Verdensmål

Vores klimatilpassede byrum, Tåsinge Plads er i fornemt selskab i ny bog om bæredygtighed: AN ARCHITECTURE GUIDE to the UN 17 Sustainable Development Goals.

Projektet er med som eksempel på, hvordan planlægning, landskabsarkitektur, partnerskaber og design kan være med til at løfte klimaudfordringerne.

KADK, IBT, Arkitektforeningen og UIA står bag arkitekturguiden, der skal øge forståelsen for de klimamål, der relaterer til branchen. Publikationen, som blev prælanceret til COP24 i Polen, og lanceret i DK igår, peger frem mod World Congress of Architects i København 2023, hvor temaet netop er verdensmålene.

Download guiden: AN ARCHITECTURE GUIDE to the UN 17 Sustainable Development Goals

Interview med Torben Møbjerg: Et terrorsikret byrum

30. nov 2018

Interview med Torben Møbjerg: Et terrorsikret byrum

Efter en omhyggelig proces, hvor alle interessenter er blevet hørt, står den renoverede og opdaterede Slotsplads foran Christiansborg snart færdig. Cirkelslaget af granitkugler indskriver sig i byrummets øvrige geometriske former, og den ny brostensbelægning i tilsvarende lyse granitbrosten skaber en rolig flade, der skaber sammenhæng med nabopladsen foran Thorvaldsens Museum.

Lyt med via nedenstående link og hør bl.a. om de æstetiske overvejelser bag sikringsløsningerne, der har til hensigt at fremstå som en integreret del af det historiske byrum.

Interview med partner Torben Møbjerg

Også i 2019 støtter GHB Landskabsarkitekter Red Barnet

28. nov 2018

Også i 2019 støtter GHB Landskabsarkitekter Red Barnet

Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. De yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Bekæmper vold, overgreb og mobning. Sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Arbejder politisk for de dårligst stillede børn og skaber debat om børns livsvilkår.

Vil du også støtte de gode formål?

Klik her

Klimabyen Middelfart vinder DANVAS klimapris 2018

14. nov 2018

Klimabyen Middelfart vinder DANVAS klimapris 2018

Juryen lagde særligt vægt på anlægsprojekterne i Allékvarteret og i Skovkvarteret. Her håndteres regnvandet så vidt muligt lokalt på parcellerne, men ledes også videre til regnbede, og ender i Lillebælt. Alle veje i områderne er afkoblet fra fælleskloakken, så også regnvandet herfra håndteres lokalt – i render eller regnbede. I tilfældet af ekstremregn, der ikke kan rummes i en af de mange LAR-løsninger, er vejene udformet, så kørebanetracéet kan bruges til at aflede store mængder regn.

DANVA præmierer bl.a. på baggrund af løsningernes fremtidssikrede, bæredygtige og multifunktionelle aspekt. Men også Klimabyens omfang, vision og engagement var udslagsgivende i bedømmelsen: "Med en lang række eksempler på klimatilpasninger, byder projektet på masser af læring og inspiration til andre kommuner, der måske ikke endnu er kommet i gang" udtaler Lars Fischer, Informationschef i DANVA.

Se projektet