GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

21. sep 2018

GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

I 2013 udarbejdede GHB i samarbejde med Lokaludvalget for Brønshøj-Husum en visionsplan for renovering af Bellahøj friluftsscene. Visionsplanen beskriver de fysiske ændringer og genopretningsarbejder, der er nødvendige for, at Bellahøj friluftsscene igen bliver en attraktion for lokalområdet og resten af byen samt kan bestå i fremtiden. Det glæder os, at vi netop har vundet opgaven med at udføre renoveringen, og dermed får lov til at føre visionerne ud i livet.

Opgraderingen af friluftsscenen indgår som del af en generel opgradering af området, hvor også Bellahøjhusene er en del af udviklingsplanen. GHB Landskabsarkitekter står for renovering af uderummene og således sikres kontinuitet i renoveringen af C. Th. Sørensens bevaringsværdige landskab.

Indvielse af taghave på Vesterbro Ny Skole

13. sep 2018

Indvielse af taghave på Vesterbro Ny Skole

Den nye taghave på Vesterbro Ny Skole blev indviet i mandags. Taghaven giver skolens elever og lærere et nyt grønt opholdsrum med plads til både læring og leg.

Hele herligheden blev etableret i skolernes sommerferie, så der var mindst muligt gene i forbindelse med anlægsarbejdet.

Projektet er udført af det strategiske partnerskab TRUST, som består af Byggeri København, Dominia, Enemærke og Petersen, KANT, Norconsult, Nøhr & Sigsgaard og GHB Landskabsarkitekter.

Nyt fra TRUST: "Årets forbillede 2018" og sensommerfest

12. sep 2018

Nyt fra TRUST: "Årets forbillede 2018" og sensommerfest

Det blev vores strategiske partnerskab, der vandt prisen som ”Årets forbillede” til Estate Medias årlige prisuddeling og konference for byggeri og byudvikling.

Det er en pris, som vi alle i partnerskabet er glade for – måske endda lidt stolte over –, da det er en fælles og intens indsats de seneste godt to år, der gør, at samarbejdet kan trække vinderstemmer. Og det er vores måde at samarbejde på – tillids- og interessebaseret, længerevarende, med commitment, på tværs af værdikæderne og med fortløbende fokus på og plads til udvikling –, der er et forbillede for resten af byggebranchen.

Kom og fejr pris, godt samarbejde og begyndende efterårsfarver med os, når der er sensommerfest på vores porteføljekontor TRUST d. 21. september kl. 15-18. Adressen er: Nørrebrogade 45C

Fotograf: Anders Hviid

EGHN hædrer vores grønne kulturarv

10. sep 2018

EGHN hædrer vores grønne kulturarv

Jacob Fischer har netop deltaget i European Garden Heritage Network´s årlige prisuddeling, hvor han som medlem af juryen uddelte en delt 1. præmie til to naturgenopretningsprojekter i tidligere råstofudvindingsområder: Biosphere Reserve Spreewald og Lausitzer Seenland.

Transformationslandskabets mulighed for at understøtte vores grønne kulturarv er en gave, som det gælder om at forvalte med ildhu og omhu. Det er ofte en udfordrende proces at få opbakning og forståelse for et naturgenopretningsprojekt på trods af dets bæredygtige udviklingspotentiale. "With the award we want to motivate people to visit the places and gain an understading of the relationship between landscapes and their wider cultural heritage", som det bl.a. hedder i Jacobs prisoverrækkelsestale.