GHB og COWI vinder ny opgave i Helsingør

7. nov 2018

GHB og COWI vinder ny opgave i Helsingør

Hestemøllestræde er en vigtig forbindelse, der kobler kulturhavnen og Helsingørs historiske bykerne. Det er derfor vigtigt, at strædet kommer til at fremstå åbent, attraktivt og inviterende. Samtidig er der ifm. en opdatering af byrummet en række behov, der skal imødekommes som klimatilpasning og tilgængelighedshensyn.

Vi går til opgaven med respektfuld stillingtagen til de historiske omgivelser, så alle nye tiltag nænsomt kommer til at indgå i de eksisterende kvaliteter, der er med til at skabe kvarterets stemningsfyldte miljø.

Grøn byggemodning i Hvissinge Øst - 10 år senere

25. okt 2018

Grøn byggemodning i Hvissinge Øst - 10 år senere

I 2008 påbegyndte GHB Landskabsarkitekter i samarbejde med Glostrup Kommune arbejdet med at modne det naturskønne Hvissinge til kommende boligområde. Vi udarbejdede en helhedsplan for infrastruktur og grønne friarealer. I dag er beboerne for længst flyttet ind og kan nyde det to-delte landskab omkring et vådområde med skov mod nord, og et engområde mod syd, der i sin tid gjorde, at vi anlagde et grønt strøg i midten som et stort samlende område med udgangspunkt i stedets eksisterende forhold og kvaliteter. Design- og beplantningsstrategien spejler med sit delvist sirlige, delvist vilde udtryk henholdsvis de beboede områder og naturen og udtrykket kommer for alvor til sin ret her godt 10 år efter.

Se projektet

GHB prækvalificeret af Søllerød Sociale Boligselskab

23. okt 2018

GHB prækvalificeret af Søllerød Sociale Boligselskab

Sammen med AI Arkitekter & Ingeniører skal GHB give tilbud på en kombineret renoverings- og nybyggeri-opgave for Søllerød Sociale Boligselskab ved Boligkontoret Danmark.

Buskehøj ligger i et boligområde nær motorvej og kollektiv trafik, kommunens største skole, børneinstitutioner, store grønne områder samt forskellige kulturinstitutioner, hvilket alt sammen er med til at gøre nærområdet attraktivt for tilflyttere og beboerne. Det kommende projekt skal være med til yderligere at kvalitetssikre bebyggelserne og de for velværen, fællesskabet og skønheden vigtige udearealer mellem husene.

GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

21. sep 2018

GHB skal renovere Bellahøj Friluftsscene

I 2013 udarbejdede GHB i samarbejde med Lokaludvalget for Brønshøj-Husum en visionsplan for renovering af Bellahøj friluftsscene. Visionsplanen beskriver de fysiske ændringer og genopretningsarbejder, der er nødvendige for, at Bellahøj friluftsscene igen bliver en attraktion for lokalområdet og resten af byen samt kan bestå i fremtiden. Det glæder os, at vi netop har vundet opgaven med at udføre renoveringen, og dermed får lov til at føre visionerne ud i livet.

Opgraderingen af friluftsscenen indgår som del af en generel opgradering af området, hvor også Bellahøjhusene er en del af udviklingsplanen. GHB Landskabsarkitekter står for renovering af uderummene og således sikres kontinuitet i renoveringen af C. Th. Sørensens bevaringsværdige landskab.