GHB co-designer læringscenter for Novo Nordisk

18. maj 2018

GHB co-designer læringscenter for Novo Nordisk

GHB Landskabsarkitekter skal i samarbejde med Vilhelm Lauritzen Arkitekter og COWI designe LIFE læringscenter i Lyngby.

Novo Nordisk Fonden har iværksat en storstilet plan om at øge interessen for de naturvidenskabelige fag blandt børn og unge. Initiativet LIFE dækker både over centrets faglige fokus – den levende natur og naturvidenskaben – og ambitionen om Læring, Inspiration, Fascination og Engagement.

Initiativet får tre platforme: mobile laboratorier, der skal besøge landets skoler. En digital platform med læringspakker. Og endelig det fysiske læringscenter i Lyngby, som skal huse faciliteter for udvikling af konceptet, indrettes med undervisningslaboratorier og fungere som besøgscenter for skoleklasser.

Vi glæder os over det flotte initiativ og ser frem til samarbejdet.

Studietur til Marseille

15. maj 2018

Studietur til Marseille

Årets fælles inspirationstur gik til Marseille under blå himmel. Vi havde en fantastisk tur og så bl.a. immigrationshaverne og hele transformationslandskabet ved Fort St. Jean, et økologisk landbrug, der lå som en drøm om Provence i bjerglandskabet og naturligvis Le Corbusiers Cité Radiuse i bylandskabet.

GHB søger landskabsarkitekter med +8 års erfaring

8. maj 2018

GHB søger landskabsarkitekter med +8 års erfaring

GHB Landskabsarkitekter søger projekterende landskabsarkitekter med over otte års arbejdserfaring til deltagelse i tegnestuens engagement i ByK med TRUST. Erfaring med udearealer til skoler og institutioner vægtes højt.

Entreprenører, arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter indgår i organisationen TRUST - en tværfaglig enhed, der agerer som Strategisk Partner for Byggeri København i forbindelse med kommunens realisering af skoler og institutioner de kommende år. TRUST står for Tillid, Ressourcer, Udvikling, Samarbejde og Trimmet byggeri og har sit eget projektkontor beliggende i Stengade på Nørrebro.

På TRUST-kontoret vil du blive en del af et hold, der mener, at den arkitektoniske udformning udspringer af stedets særlige kvaliteter og kontekst. Og hvor vi skaber landskaber og uderum ud fra en materialebevidst og bæredygtig vision om poesi, inspiration og funktionalitet i øjenhøjde. Alt sammen i et tværfagligt samarbejde.

Besøg TRUSTs linked in-profil for at se, hvordan det strategiske partnerskab skaber merværdi for alle. Og kig rundt på vores hjemmeside for at se det brede udvalg af projekter, som vi har realiseret gennem de sidste 18 år.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning inkl. portfolie og CV til Jacob Fischer jf@ghb-landskab.dk. Samtaler afholdes løbende. Stillingerne ønskes besat snarest. Arbejdssproget er dansk, og der er tale om fastansættelser.

GHB prækvalificeret til skybrudsprojekt i Sydhavnen

9. feb 2018

GHB prækvalificeret til skybrudsprojekt i Sydhavnen

Sammen med Moe, Platant og Amphi Consult er GHB Landskabsarkitekter udvalgt til næste runde af den spændende opgave omkring Karens Minde Aksen - et 37.000 m² stort projektområde, hvor klimatilpasning og byrumsudvikling skal gå hånd i hånd:

# 15.000 m3 regnvand skal forsinkes og ledes gennem projektområdet
# de rekreative kvaliteter skal synliggøres og der skal skabes bedre udendørs rammer for aktiviteter for flere typer af brugere
# området skal udvikles sammen med Sydhavnerne
#den grønne stiforbindelse gennem kvarteret skal styrkes og tryghed og tilgængelighed højnes