Generationernes Frederiksberg

16. dec 2016

Generationernes Frederiksberg

Vi er sammen med H. Skjøde Knudsen, Dominia, MW Arkitekter og Cubo udvalgt til en projektkonkurrence vedr. plejehjemmet Ingeborggården og boldklubben Frederiksberg. Opgaven går blandt ud på at etablere nye forbindelser, byrum og sammenhænge inden for konkurrenceområdet, og vi ser frem til den spændende opgave.

Nørre Kvarter

9. dec 2016

Nørre Kvarter

Nørre Kvarter dækker over området omkring Vestergade, Studiestræde, Kattesundet, Larsbjørnsstræde og Teglgårdsstræde i indre København. GHB og Sweco har vundet opgaven med at forbedre de trafikale forhold og skabe fleksible byrum, der understøtter kvarterets stedsspecifikke kvaliteter.

Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

9. dec 2016

Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge

Mange fine projekter forbliver på tegnebrættet, og vores forslag til et nyt velkomstcenter ved Kalø Slotsruin er desværre et af dem. Men det har været en stor og lærerig fornøjelse at udvikle forslaget, og vi er stolte af resultatet, som roses for et meget veldisponeret greb, og et lødigt bud på samskabelse mellem landskabet, ankomsten og velkomstcentret. Tak til EFFEKT og COWI for godt samarbejde og til lykke med 1. præmien til team Arkitema.

Materialekunst

5. dec 2016

Materialekunst

Sammen med Sweco har GHB vundet en belægningsopgave i Indre København, hvor præcis genopretning og kreativt, kvalitativt genbrug af materialer er i fokus.