Kollegial workshop med fokus på børn og unge

20. jan 2017

Kollegial workshop med fokus på børn og unge

Ca. en gang om måneden afholder vi Kollegial workshop, hvor vi videndeler med udgangspunkt i en uformel faglig debat. Denne gang var emnet skolegårde og udemiljøer for unge, og vi vil gerne takke vores to eksterne oplægsholdere: Märit Jansson for at bidrage med forskningsbaseret viden om emnet med brugernes perspektiv i fokus. Og Anne Dahl Refshauge, som med en PhD i legepladser, udvidede vores horisont inden for legepladsdesign. Herligt med erfaringsindspark og inspiration til GHBs mange aktuelle skoleprojekter.

Frederikssund Idrætsby

13. jan 2017

Frederikssund Idrætsby

GHB er sammen med NIRAS blandt de fem udvalgte teams, der skal give tilbud på realisering af udearealer og idrætsbaner i Frederikssunds nye ambitiøse Idrætsby. Stedet skal henvende sig både til organiseret og spontan idrætsudøvelse, og de nye tiltag skal nænsomt indpasses i det omkringliggende landskab.

Levantkaj - nyt bykvarter i Nordhavn

17. dec 2016

Levantkaj - nyt bykvarter i Nordhavn

Udviklingen i Nordhavn fortsætter på Levantkaj. Området bruges i dag til containerterminal, der flyttes til en anden lokation. GHB er sammen med Entasis, Alectia, Dines Jørgensen & Co, Trafikplan, Hall McKnight og Christine Mosbach udvalgt til at udfærdige en masterplan for Levantkaj, Skudehavnen og Skudeløbet. Konkurrenceområdet omfatter et areal på ca. 30 ha, som ønskes omdannet til et tæt, varieret og bæredygtigt bykvarter med boliger, erhverv, kultur,institutioner og et sammenhængende rekreativt område med en blå og grøn profil.

Generationernes Frederiksberg

16. dec 2016

Generationernes Frederiksberg

Vi er sammen med H. Skjøde Knudsen, Dominia, MW Arkitekter og Cubo udvalgt til en projektkonkurrence vedr. plejehjemmet Ingeborggården og boldklubben Frederiksberg. Opgaven går blandt ud på at etablere nye forbindelser, byrum og sammenhænge inden for konkurrenceområdet, og vi ser frem til den spændende opgave.