Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

7. jan 2020

Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

Søndag d. 22. december blev de nye udearealer ved Hendriksholm Kirke indviet.

Hendriksholm Kirke blev tegnet af arkitekt Richard Jessen i 1961 og siges at være Danmarks første protestantiske kirke bygget i beton. Bygningens karakteristiske arkitektoniske og grafiske udtryk i lys beton har præget udformningen af den nye forplads og tilgrænsende parkeringsplads.

For at skabe sammenhæng mellem kirke og uderum afspejler pladsens materialevalg og figurative udformning den tilstødende kirkefacades materialevalg og geometri. De diskrete korsmotiver, som kirkens tårn er udsmykket med, er ligeledes indarbejdet som mønstermotiv i belægningen.

Kirken har desuden benyttet fisken som symbol, der går igen som motiv i et nyetableret staudebed. Derudover er diskrete fisk præget ned i de hvide betonbånd i pladsens belægning, hvor de i små stimer leder besøgende ind i kirken.

Vestbad - rekonstruktion af ikonisk friluftsbad

1. jan 2020

Vestbad - rekonstruktion af ikonisk friluftsbad

Den kulturhistoriske perle Vestbad blev oprindeligt indviet i 1958 og har lige siden været et populært udflugtsmål for borgere og gæster i Rødovre og Brøndby Kommune. Vestbad blev tegnet af Rødovre Kommunes stadsarkitekt Børge T. Lorentzen i samarbejde med den internationalt anerkendte havearkitekt C. Th. Sørensen. I dag står Vestbad fortsat som et symbol på 1950’ernes vision for velfærdssamfundet og idealet om en sund sjæl i et sundt legeme.

Gennem årene har Vestbad ikke undergået renovering ud over almindelig vedligeholdelse, og friluftsbadet var derfor intakt, men nedslidt og medtaget, da GHB fik til opgave at revitalisere anlægget. GHB tog siden initiativ til fredningen af friluftsbadet og har efterfølgende deltaget i rekonstruktionen af det ikoniske anlæg med stor respekt for dets oprindelige udtryk; mod vest har GHB reetableret parkanlægget med en solskråning, hvor man kan ligge privat i små gryder. Derudover er den originale flisebelægning og den særegne vandlegeplads med den farvestrålende vandskulptur ”hønen” blevet genskabt.

Vestbad er nu færdigt og genåbner i foråret 2020.

Projektet er skabt i samarbejde med Wohlert Arkitekter og NIRAS.

Se projektet

GHB vinder strategisk udviklingsplan for Faaborg

3. dec 2019

GHB vinder strategisk udviklingsplan for Faaborg

”Vi dyrker Faaborg” er titlen på vinderforslaget til Faaborg havn og by. Det vindende konkurrenceforslag indeholder en strategi for bæredygtig og forretningsmæssig udvikling, hvor Faaborgs historie og potentialer dyrkes, og hvor klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur er i fokus.
Vinderforslaget er udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter sammen med Kjellander Sjöberg, Mogens Morgen, Realise og Tyréns.

Dommerkomiteen skriver: Vinderforslaget ”Vi dyrker Faaborg” binder på smukkeste vis byen sammen og skaber bro mellem vores stolte fortid og en fremtid, hvor dyrkningen står centralt –hvad enten det drejer sig om fødevarer, sport, sundhed eller kunst.

.

VUNDET: KAB rammeaftale

19. nov 2019

VUNDET: KAB rammeaftale

KAB har udpeget GHB Landskabsarkitekter, DOMUS og Niras som ét af fem teams, der gennem de næste fire år skal levere totalrådgivning i forbindelse med boligorganisationens nybyggerier. KAB forventer at indkøbe totalrådgivning for i alt 80 millioner kroner i rammeaftalens 4-årige løbetid.

Vi ser frem til spændende opgaver og processer i godt samarbejde med bygherrer, beboere og det øvrige team.

Foto er fra et tidligere fælles KAB/GHB-projekt: nybyggeri af plejeboliger i Ørestaden.