Vestbad indviet!

19. jun 2020

Vestbad indviet!

Torsdag d. 18. juni blev det ikoniske friluftsbad Vestbad indviet. Vestbad har undergået en større restaurering, og GHB Landskabsarkitekter har i samarbejde med Wohlert Arkitekter og NIRAS ført det smukke anlæg tilbage til fortidens storhed. Vestbad kan dermed skyde sommersæsonen i gang og byder de første gæster velkomne fra fredag d.19. juni

VUNDET! Klimasikring af Vifdam og Slotssøen i Kolding

6. apr 2020

VUNDET! Klimasikring af Vifdam og Slotssøen i Kolding

GHB Landskabsarkitekter og Orbicon er blevet udvalgt til at klimasikre Vifdam og Slotssøen i Kolding. Dette område er, som mange andre steder i landet, udfordret af overfladevand ved skybrud og længerevarende regn og for at imødekomme disse udfordringer skal området nu klimatilpasses.

Vi ser frem til opgaven og det videre samarbejde med Orbicon!

GHB vinder konkurrencen om iscenesættelse og formidling af Gurre Slotsruin

11. mar 2020

GHB vinder konkurrencen om iscenesættelse og formidling af Gurre Slotsruin

*Gurre Slotsruin – Et Relief i Landskabet *
GHB Landskabsarkitekter vil med vinderforslaget aktivere landskabet og bruge det til at iscenesætte ruinen og de fortællinger, der knytter sig til den. Ved at reetablere det oprindelige vådområde, som Gurre blev opført i, vil vi ikke blot revitalisere stedets historie og identitet, men ligeledes bidrage med miljømæssige fordele. Her skal landskabet fremkaldes ved at tilsætte vand og historien formidles ved at lede de besøgende rundt på stedet.

Læs mere om projektet her.

Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

21. feb 2020

Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

Klimaforandringerne er en realitet og på sigt vil stigende vandspejl og hyppigere stormfloder få stor betydning for de kystnære kommuner. Dragør Kommune er med sin 13 km lange kystlinje og lave beliggenhed i landskabet særlig udsat, og staten og EU har derfor udpeget kommunen som et af de ti mest sårbare områder i Danmark.

I et partnerskab har Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet bevilliget støtte til Dragør Kommunes pilotprojekt ”Klimarobust Kystkommune” under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

GHB Landskabsarkitekter er blandt de tre teams, der er blevet prækvalificeret til deltage i parallelkonkurrencen om en strategisk udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune.

Teamet består, ud over GHB, af Hele Landet – Sociale Arkitekter, CORNELIUS VÖGE Atelier for Arkitektur og Tyréns rådgivende ingeniør.

Fotokreditering: Dragør Kommune