Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

21. feb 2020

Prækvalificeret til udviklingen af Dragør Kommune som klimarobust kystkommune

Klimaforandringerne er en realitet og på sigt vil stigende vandspejl og hyppigere stormfloder få stor betydning for de kystnære kommuner. Dragør Kommune er med sin 13 km lange kystlinje og lave beliggenhed i landskabet særlig udsat, og staten og EU har derfor udpeget kommunen som et af de ti mest sårbare områder i Danmark.

I et partnerskab har Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet bevilliget støtte til Dragør Kommunes pilotprojekt ”Klimarobust Kystkommune” under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

GHB Landskabsarkitekter er blandt de tre teams, der er blevet prækvalificeret til deltage i parallelkonkurrencen om en strategisk udviklingsplan for Dragør som klimarobust kystkommune.

Teamet består, ud over GHB, af Hele Landet – Sociale Arkitekter, CORNELIUS VÖGE Atelier for Arkitektur og Tyréns rådgivende ingeniør.

Fotokreditering: Dragør Kommune

GHB prækvalificeret til "Åen tilbage til byen" i Horsens

31. jan 2020

GHB prækvalificeret til "Åen tilbage til byen" i Horsens

GHB er sammen med Transform blandt de tre teams, der er blevet udvalgt til at deltage i parallelkonkurrencen om en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.

Som en del af byudviklingen ønsker Horsens Kommune at genåbne Bygholm Å. Dele af Åkvarteret er i dag præget af biltrafik, der i høj grad opleves som en barriere mellem by og havn. Ved at reetablere åens nordlige udløb i havnen ønsker kommunen at nedbryde denne barriere og i stedet forstærke forbindelsen for bløde trafikanter. Nye pladser og rekreative blå-grønne byrum skal være en katalysator for et attraktivt byliv både for Horsens indbyggere og turister og understøtte den positive udvikling i byen med tilvækst i tilflytning, erhvervs- og kulturliv samt turisme. Genåbningen af Bygholm Å, de nye byrum og omlægningen af trafikken skal ligeledes indgå i klimatilpasningen for Horsens midtby.

Teamet består ud over GHB og Transform og Viggo Madsen rådgivende ingeniør, Trafikplan, Dansk Energy Management og konsulent Rikke Stenbro (Substrata).

Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

7. jan 2020

Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

Søndag d. 22. december blev de nye udearealer ved Hendriksholm Kirke indviet.

Hendriksholm Kirke blev tegnet af arkitekt Richard Jessen i 1961 og siges at være Danmarks første protestantiske kirke bygget i beton. Bygningens karakteristiske arkitektoniske og grafiske udtryk i lys beton har præget udformningen af den nye forplads og tilgrænsende parkeringsplads.

For at skabe sammenhæng mellem kirke og uderum afspejler pladsens materialevalg og figurative udformning den tilstødende kirkefacades materialevalg og geometri. De diskrete korsmotiver, som kirkens tårn er udsmykket med, er ligeledes indarbejdet som mønstermotiv i belægningen.

Kirken har desuden benyttet fisken som symbol, der går igen som motiv i et nyetableret staudebed. Derudover er diskrete fisk præget ned i de hvide betonbånd i pladsens belægning, hvor de i små stimer leder besøgende ind i kirken.

Vestbad - rekonstruktion af ikonisk friluftsbad

1. jan 2020

Vestbad - rekonstruktion af ikonisk friluftsbad

Den kulturhistoriske perle Vestbad blev oprindeligt indviet i 1958 og har lige siden været et populært udflugtsmål for borgere og gæster i Rødovre og Brøndby Kommune. Vestbad blev tegnet af Rødovre Kommunes stadsarkitekt Børge T. Lorentzen i samarbejde med den internationalt anerkendte havearkitekt C. Th. Sørensen. I dag står Vestbad fortsat som et symbol på 1950’ernes vision for velfærdssamfundet og idealet om en sund sjæl i et sundt legeme.

Gennem årene har Vestbad ikke undergået renovering ud over almindelig vedligeholdelse, og friluftsbadet var derfor intakt, men nedslidt og medtaget, da GHB fik til opgave at revitalisere anlægget. GHB tog siden initiativ til fredningen af friluftsbadet og har efterfølgende deltaget i rekonstruktionen af det ikoniske anlæg med stor respekt for dets oprindelige udtryk; mod vest har GHB reetableret parkanlægget med en solskråning, hvor man kan ligge privat i små gryder. Derudover er den originale flisebelægning og den særegne vandlegeplads med den farvestrålende vandskulptur ”hønen” blevet genskabt.

Vestbad er nu færdigt og genåbner i foråret 2020.

Projektet er skabt i samarbejde med Wohlert Arkitekter og NIRAS.

Se projektet