Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

7. jan 2020

Indvielse af udearealer ved Hendriksholm Kirke

Søndag d. 22. december blev de nye udearealer ved Hendriksholm Kirke indviet.

Hendriksholm Kirke blev tegnet af arkitekt Richard Jessen i 1961 og siges at være Danmarks første protestantiske kirke bygget i beton. Bygningens karakteristiske arkitektoniske og grafiske udtryk i lys beton har præget udformningen af den nye forplads og tilgrænsende parkeringsplads.

For at skabe sammenhæng mellem kirke og uderum afspejler pladsens materialevalg og figurative udformning den tilstødende kirkefacades materialevalg og geometri. De diskrete korsmotiver, som kirkens tårn er udsmykket med, er ligeledes indarbejdet som mønstermotiv i belægningen.

Kirken har desuden benyttet fisken som symbol, der går igen som motiv i et nyetableret staudebed. Derudover er diskrete fisk præget ned i de hvide betonbånd i pladsens belægning, hvor de i små stimer leder besøgende ind i kirken.

GHB vinder strategisk udviklingsplan for Faaborg

3. dec 2019

GHB vinder strategisk udviklingsplan for Faaborg

”Vi dyrker Faaborg” er titlen på vinderforslaget til Faaborg havn og by. Det vindende konkurrenceforslag indeholder en strategi for bæredygtig og forretningsmæssig udvikling, hvor Faaborgs historie og potentialer dyrkes, og hvor klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur er i fokus.
Vinderforslaget er udarbejdet af GHB Landskabsarkitekter sammen med Kjellander Sjöberg, Mogens Morgen, Realise og Tyréns.

Dommerkomiteen skriver: Vinderforslaget ”Vi dyrker Faaborg” binder på smukkeste vis byen sammen og skaber bro mellem vores stolte fortid og en fremtid, hvor dyrkningen står centralt –hvad enten det drejer sig om fødevarer, sport, sundhed eller kunst.

.

VUNDET: KAB rammeaftale

19. nov 2019

VUNDET: KAB rammeaftale

KAB har udpeget GHB Landskabsarkitekter, DOMUS og Niras som ét af fem teams, der gennem de næste fire år skal levere totalrådgivning i forbindelse med boligorganisationens nybyggerier. KAB forventer at indkøbe totalrådgivning for i alt 80 millioner kroner i rammeaftalens 4-årige løbetid.

Vi ser frem til spændende opgaver og processer i godt samarbejde med bygherrer, beboere og det øvrige team.

Foto er fra et tidligere fælles KAB/GHB-projekt: nybyggeri af plejeboliger i Ørestaden.

Prækvalificeret til PH Park i Hørsholm

7. nov 2019

Prækvalificeret til PH Park i Hørsholm

GHB er sammen med MOE blandt de fem udvalgte teams, der er valgt til at give tilbud på totalrådgiverydelsen ifm. etableringen af parklandskab, byggemodning og regnvandsbassin til et nyt, attraktivt boligområde i Hørsholm med en unik identitet, præget af variation og nytænkning.

PH Park rummer fire parceller til boligbebyggelse. Imellem disse skal etableres et ambitiøst grønt og attraktivt parklandskab med en sø, der skal fungere som regnvandsbassin. Projektet bydes ud af Hørsholm Kommune og Novafos i fællesskab.

Ambitionen for PH Park‏‏‎‏‪‬‏‪‪‬‏‏‬‏‎‎‎‏‬‏ er en varieret bebyggelse af højarkitektonisk kvalitet beliggende i et smukt, oplevelsesrigt og sanseligt landskab. Skitseprojektet er udarbejdet af SLA.