Landskabet omkring Niels Bohr Bygningen

7. jun 2019

Landskabet omkring Niels Bohr Bygningen

Niels Bohr Bygningen bliver en del af Københavns Universitets naturvidenskabelige fakultet og bliver opført i universitetsparken mellem Nørrebro og Østerbro som en del af vidensbydelen "Nørre Campus".

Uderummene fungerer både som bygningsrelaterede udearealer med praktiske funktioner og som offentlige rum, der indskriver sig i bystrukturen og henvender sig til en bred skare af mennesker med mange forskellige ærinder. Her er det en af stedets 6 såkaldte regnhaver, der lige nu ligger som en lille grøn oase midt på en travl byggeplads, hvor mange dygtige fagligheder fortsat er i gang.

I samarbejde med Christensen og co., VLA og Rambøll.

Se projektet

Fra Byggeaffald til Ressource

30. apr 2019

Fra Byggeaffald til Ressource

GHB Landskabsarkitekter har i samarbejde med Teknologisk Institut, Malmos, Out of Office og Norrecco opnået medfinansiering fra Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri til at undersøge, hvordan vi får branchens store potentiale for ressourceudnyttelse bedre i spil.

Udover at demonstrere, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra byggebranchen kan opgraderes til højkvalitetsprodukter og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter, er formålet at skabe dialog i branchen, løfte vidensniveauet og forhåbentligt inspirere til at bryde med vanetænkningen.

Læs mere: Inno Byg

Jacob Fischer på klinketour i Sverige

11. apr 2019

Jacob Fischer på klinketour i Sverige

Hos GHB har vi brugt teglstenen i flere projekter, og vi glæder os meget over de mange egenskaber og kvaliteter som teglstenen indeholder.
Teglstenen har en unik plasticitet og modellerbarhed i terrænet, hvilket giver den en helt speciel taktilitet og ånd til området.

For at hylde disse egenskaber, taler GHB´s Jacob Fischer i disse dage ved et seminar i Sverige, hvor det blandt andet omhandler hvorledes man på utraditionel vis kan arbejde med, og benytte sig af teglstenens store potentiale.

Vi er altid glade for muligheden for at dele ud af vores erfaringer, og håber at vi fremover kan blive ved med at praktisere denne form for vidensdeling på tværs af professioner og landegrænser.

Strategisk udvikling af Faaborg

10. apr 2019

Strategisk udvikling af Faaborg

Hvor skal Faaborgs store udviklingsprojekter placeres? Hvordan forbindes den gamle bymidte og det omkringliggende landskab, og hvordan sikres by og havn mod stormflod?

Disse spørgsmål skal tre hold være med til at løse i en konkurrence om at skabe en udviklingsplan for Faaborg, som også gør byen mere attraktiv for borgere, turister og erhvervsliv. GHB er prækvalificeret i godt selskab med Kjellander Sjöberg, professor og arkitekt Mogens A. Morgen, Realise og Tyréns, mens samarbejdspartnerne i parallelkonkurrencen anføres af henholdsvis ADEPT og SLA.

Udviklingsplanen skal blandt andet skitsere, hvordan man kan udnytte Faaborgs tre udviklingsområder: Slagterigrunden, banegårdsområdet og kulturområdet. Derudover er klimasikring og etablering af nye forbindelser på tværs af kultur, by, havn og natur i fokus.