Ny opgave: Ndr. Frihavngade

1. okt 2019

Ny opgave: Ndr. Frihavngade

Nordre Frihavnsgade er led i Københavns Kommunes ambitiøse Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025, der understøtter et politisk ønske om at få flere til at cykle. Nordre Frihavnsgade indgår i denne plan. Grundet manglende plads lægges der dog ikke op til etablering af cykelsti. I stedet foreslås, at gaden anlægges som cykelgade.

Formålet med projektet er at skabe en velfungerende cykelgade som spiller sammen med at være en handelsgade. Samtidig med at trafiksikkerheden og fremkommeligheden skal forbedres, så både cyklister og fodgængere kommer til at føle sig trygge i gaden, skal der skabes bedre mulighed for ophold og byliv på gaden.

GHB har vundet den spændende opgave sammen med Sweco, der er totalrådgiver. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde fra bl.a. omlægningen af Vestergade i Indre By til cykelgade tidligere på året.

3 prækval: Albertslund, Frederiksberg og London

30. sep 2019

3 prækval: Albertslund, Frederiksberg og London

Vi kan glædeligvis se frem til fortsat godt samarbejde i tilbudsfasen vedr. 3 spændende opgaver:

Vi er sammen med ERIK og MOE udvalgt til at give tilbud på en helhedsplan for det ikoniske lav-tæt byggeri, Hyldespjældet i Albertslund.

På Frederiksberg skal vi i godt selskab med entasis og KNAS udarbejde tilbud på renovering og udvidelse af plejehjemmet Søster Sophies Minde.

Og endelig er vi sammen med Hall McKnight gået videre til 2. fase vedr. Smithfield Public Realm i London, hvor det historisk interessante og renoveringsparate område både skal nænsomt opdateres og kraftig fornyes.

Indvielse af Klimabyen i Middelfart

20. sep 2019

Indvielse af Klimabyen i Middelfart

Torsdag d. 19. september fejrede vi 5 års spændende og givende samarbejde om at klimasikre den vestlige del af Middelfart.

Klimabyen er Danmarks største og smukkeste demonstrationsprojekt for klimatilpasning med bedre byrum, flere grønne arealer, øget biodiversitet og kunst i det offentlige rum. Projektet har ikke blot udmærket sig ved at finde innovative og smukke løsninger på håndtering af regnvand, men også som et foregangseksempel, der viser, hvordan man kan arbejde sammen med erhvervsliv og borgere og hæve en i forvejen smuk bydel til noget helt unikt. En bydel, der forener funktion og æstetik, og som giver et konkret svar på, hvordan fremtidens klima kan håndteres i vores byer.

Tusind tak for samarbejdet til ADEPT, Orbicon, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand, Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Plant et Træ, Per Aarsleff, alle øvrige aktører og ikke mindst borgerne i Middelfart, der i høj grad har været med til at realisere drømmene for Danmarks smukkeste klimatilpasning.

Drone-rundfart i Klimabyen

Klimaløsning vinder over vandet

6. aug 2019

Klimaløsning vinder over vandet

Da Middelfart i sidste uge blev ramt af et voldsomt regnvejr, beviste Klimabyen sit værd: den innovative håndtering af regnvand forhindrede oversvømmelser og skader i ellers udsatte, lavtliggende kvarterer.

"Selvom vi stadig mangler enkelte etaper og anlægsarbejde på KlimaByen, så kan vi konstatere, at den første alvorlige test af området, ser ud til at være bestået..., forklarer projektleder for KlimaByen Pernille Svane"

-"Der er ingen tvivl om, at etableringen af løsninger, som KlimaByen kan gøre en stor forskel. Både for de enkelte husejere, som bliver mindre udsat, men også samfundsøkonomisk, fordi løsningen er væsentligt billigere end at udvide kloakkerne, og fordi vi i højere grad undgår de dyre følgeskader på infrastruktur og bygninger, som skybrud ofte fører med sig, forklarer konstitueret kommunaldirektør og Teknik- og Miljødirektør i Middelfart Kommune, Thorbjørn Sørensen"

Artikel: Trodsede monsterregn: Lavtliggende bydel reddet af klimaløsninger

Om blot et par måneder står Klimaby-projekterne færdige, og det er en ære og fornøjelse at have bidraget til dette langtidsholdbare værk. Klimabyen er Danmarks største sammenhængende klimatilpasningsprojekt og er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem ADEPT, Orbicon, Bascon, Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand, GHB Landskabsarkitekter og borgerne i Middelfart.